Aansprakelijkheid

Vraagprogramma's van de ritten zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen. Definitieve gegevens van de ritten zijn derhalve te vinden in de programmaboekjes of websites van de betreffende ritten.

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
De KNHS Endurancevereniging is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

De KNHS Endurancevereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of -pagina waar naar deze site wordt verwezen.