Kennismaken met endurance

Wie graag vrijblijvend wil kennismaken met endurance of mendurance kan meedoen in de kennismakingsklasse bij de wedstrijden van de KNHS Endurancevereniging, de voortzetting van de  ‘Dutch Endurance Riders’. Deze wordt onder de voorwaarden gereden van de KNHS Impulsrubriek. De reglementen zijn volledig van toepassing. Alleen lidmaatschap van de KNHS is vereisd en ook leden van KNHS Endurancevereniging kunnen in deze klasse hun paard of combinatie uitbrengen.
Voor niet-leden is er net als voor leden een aantal voor­waarden waaraan een combinatie moet voldoen. De ruiter moet minimaal 7 jaar oud zijn, en moet indien hij jonger is dan 14 jaar, samen rijden met een medewedstrijdruiter van op zijn minst 18 jaar. Het paard of de pony, van welk ras ook, is minstens 4 jaar, niet hoogdrachtig (korter dan 8 mnd) en heeft geen veulen. Verder is de chip verplicht en ook een naar voorschrift in het Paardenpaspoort bijgehouden entingsschema, waaruit blijkt dat het dier een correcte basisenting heeft gehad (dat zijn twee entingen die met minstens 21 dagen en hoogstens 92 dagen tussenruimte zijn gegeven) en vervolgens jaarlijks minimaal 7 dagen en maximaal 365 dagen voor de wedstrijd is gevaccineerd tegen influenza. Hier wordt streng de hand aan gehouden - bij de voorkeuring controleert de veterinair het paspoort en wie het bijvoorbeeld thuis heeft laten liggen mag niet starten. Ook als er meer dan een jaar tussen de jaarlijkse herhalingsentingen is verstreken volgt een startverbod; dit steekt echt op de dag! De dierenartsen hebben in de loop der jaren alle smoezen al langs horen komen en zijn daar ongevoelig voor in het belang van de overige deelnemers.