Contributie 2015

De contributie voor 2015 is in de algemene ledenvergadering besproken en niet gewijzigd.
Leden die toestemming geven voor automatische incasso betalen 50 euro.
Gezinsleden betalen 45 euro bij automatische incasso.
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.

Moeten wij een papieren nota sturen dan betaalt u 5 euro extra.
Zonder machtiging voor betaling per automatische incasso kost het lidmaatschap 55 euro!

U kunt gezinslid worden als er al een lid op hetzelfde adres woonachtig is.
U ontvangt dan slechts 1 Her&DER per post op dit adres. 
 
Bij opgave na 1 augustus betaalt u slechts de helft van het verenigingsdeel van de contributie! Het lidmaatschap loopt in dat geval van datum aanmelding tot en met 31 december van dat jaar.

Het lidmaatschap dient voor 30 november opgezegd te worden voor het komende jaar. Leden die ná 30 november hun lidmaatschap opzeggen, zullen gedurende het gehele volgend jaar nog lid blijven en verplicht zijn hun contributie te voldoen.

De KNHS Endurancevereniging maakt geen onderscheid tussen leden die via een andere vereniging al wel of geen afdracht aan de KNHS betalen. Zo is dat afgesproken binnen de vereniging toen wij onderdeel werden van de KNHS.
Het is juist dat de KNHS de vereninging niet voor alle leden een afdracht in rekening brengt omdat die al via een andere vereniging wordt ingehouden.
Maar wij kunnen en willen voor onze landelijke endurancevereniging administratief geen onderscheid maken bij de betaling van de lidmaatschapsbijdrage(n) en laten het totaalbedrag van alle contributiegelden volledig ten goede komen aan endurance- en mendurance-activiteiten.
Wijziging van deze regel heeft direct gevolgen voor de begroting en derhalve voor de hoogte van de contributie.
De begroting en de contributie zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering afgelopen najaar.

Mail met vragen over contributie en lidmaatschap naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Of klik hier voor een inschrijfformulier.

Vragen over startpassen gaan uitsluitend via Mijn KNHS en de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Telefoon 0577 - 40 83 00
Fax 0577 - 40 82 48

De bankrekening van de KNHS Endurancevereniging is: NL56ABNA0481142347