KNHS controle startlijsten voortaan achteraf

In overleg met de leden van de endurancecommissie is besloten om de vooraf-controle van startlijsten te laten vervallen en alleen nog achteraf te controleren.
Voor de ruiters houdt dit in dat zij zelf verantwoordelijk zijn en ook verantwoordelijk gehouden worden voor het reglementair juist deelnemen aan wedstrijden.

Lees meer: KNHS controle...

Video-impressie wedstrijd Kootwijk

Pagina’s voor ‘Medische behandeling’ in paspoort verplicht

Per 1 juli 2009 is de nieuwe Europese Verordening voor Identificatie & Registratie van kracht geworden. Met ingang van deze datum is de houder van het paard er verantwoordelijk voor dat aan de Europese I&R-wetgeving wordt voldaan. Vanaf dit moment geldt ook de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten voorzien zijn van pagina’s voor ‘Medische behandeling’. De Europese wetgeving bepaalt, dat per 1 januari 2010 alle paspoorten hieraan moeten te voldoen; anders is men in overtreding.

Lees meer: Pagina’s voor...