Aantijgingen Nederlandse endurancesport ongegrond gebleken

De KNHS presenteert vandaag de resultaten van een, door de paardensportbond ingesteld, onafhankelijk onderzoek binnen de Nederlandse endurancesport. Aanleiding voor dit onderzoek waren aantijgingen uit de eigen geledingen van de endurance wereld. De openbare aanklager, behelst met het onderzoek, heeft alle gedane aantijgingen ongegrond verklaard.

Eind maart heeft de KNHS openbaar aanklager mw. mr. A. J. Coppelmans gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen binnen de endurancesport. Specifieke opdracht van de KNHS was om te onderzoeken of er binnen de Nederlandse endurance sprake is van identiteitswisselingen met paarden, toediening van ongeoorloofde middelen en schending van regels inzake paardenwelzijn. De aanklager heeft hierop een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. In het kader van het onderzoek zijn onder andere diverse personen vertrouwelijk geïnterviewd. Deze interviews blijven vertrouwelijk van aard. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de genoemde misstanden op geen enkele wijze gebleken zijn.

Verslag bevindingen intern onderzoek endurance KNHS.