Reactie bestuur Endurancevereniging op rapport KNHS

Het bestuur van de KNHS Endurancevereniging heeft kennisgenomen van het interne onderzoek dat de KNHS heeft uitgevoerd naar vermeende misstanden binnen de Nederlandse endurance op topsportniveau. Wij zijn verheugd dat het onderzoek niet heeft aangetoond dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden binnen de Nederlandse endurancesport. Tegelijkertijd blijven wij ook met grote zorg de ontwikkelingen volgen in de internationale topsport.

In het bijzonder is de beoefening van de endurance in de Verenigde Arabische Emiraten door dopinggebruik, fraude met wedstrijduitslagen en overtredingen van de FEI-wedstrijdreglementen afschuwwekkend. Dit heeft geleid tot een imagoschade en onrust binnen alle geledingen van onze sport.

Wij blijven ons in Nederland inzetten voor een dopingvrije, eerlijke endurancesport waarbij dierenwelzijn en fair-play voorop staan. Dit dragen wij uit door ons zowel in beleid als in activiteiten te richten op een endurancesport met, en niet ten koste van, het paard.
Naast de activiteiten vanuit de Endurance Academy met betrekking tot kennisoverdracht en trainingsleer voor de breedtesport, ontwikkelen wij momenteel een begeleidings- en opleidingstraject voor de subtop. Dit traject richt zich op combinaties van ruiters en paarden uit de subtop die ambitie hebben om door te stromen naar (inter)nationaal klasse IV niveau en kaders.
Eerder al hebben wij de actie Blue Ribbon ondersteund middels het rondzenden van blauwe linten bij de Her&DER. Tevens initiƫren we de herintroductie van de kilometer-awards waarbij het aantal afgelegde kilometers leidend is, ongeacht klassering of snelheid. Verder sponsoren we de Endurance Cup, een competitie die de nadruk legt op het uitrijden van wedstrijden en alleen toegankelijk is voor ruiters en paarden die al twee jaar een combinatie vormen.
Voor ons zal diervriendelijkheid en integriteit in de (inter)nationale endurancesport altijd de hoogste prioriteit behouden.

Aart Markies
Mariƫtte Schellingerhout
Evelyn Bruinsma
Ilona van Roekel
Bernadette Kramer