Volg ons op Twitter

Volg ons op Twitter

Endurancegame

Zoek op onze website

Archief

Aanmelding buitenlandse wedstrijden 2010

Buitenlandse wedstrijden zijn in twee soorten te verdelen:
- Nationale buitenlandse wedstrijden
- Internationale buitenlandse wedstrijden (CEI */**/***) Hier staat het overzicht met deelnemers aan buitenlandse wedstrijden.

Wanneer mag je deelnemen aan een internationale wedstrijd en hoe ga je vervolgens te werk?
Om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden moet je aan een aantal criteria voldoen. Deze zijn omschreven in het disciplinereglement Endurance:
Een deelnemer mag aan internationale Endurance wedstrijden deelnemen vanaf januari van het jaar waarin de 14-jarige leeftijd bereikt wordt, op voorwaarde dat de nationale federatie akkoord gaat met de inschrijving.
Een paard dient tenminste de 6-jarige leeftijd bereikt te hebben voordat deze deel mag nemen aan internationale Endurance wedstrijden.
Om deel te mogen nemen aan CEIO’s (Landenwedstrijden) en kampioenschappen dient een paard de minimale leeftijd van 7 jaar bereikt te hebben. Drachtige merries of zogende merries mogen niet voor genoemde wedstrijden ingeschreven worden.
Wanneer je wilt deelnemen aan een internationale FEI-wedstrijd, dan moet deze inschrijving altijd worden goedgekeurd door de KNHS.
Hier staat de complete informatie van de KNHS.

Nationale buitenlandse wedstrijden
Voor deelname aan alle buitenlandse wedstrijden is toestemming van de nationale organisatie verplicht. Het vraagprogramma van de betreffende wedstrijdorganisatie vermeldt over het algemeen de inschrijfdatum. Ruim voor deze datum (minimaal 2 weken) dient U zich aan te melden bij de KNHS (Diana van Lutterveld).
Voor wedstrijden tot en met klasse IV, die géén CEI zijn, ontvangt U na aanmelding bij het wedstrijdsecretariaat een riding-permission, die één jaar geldig is. Voorwaarde hierbij is, dat U volgens de reglementen ook in Nederland startgerechtigd bent. Met deze riding-permission op zak kunt U zich rechtstreeks bij de wedstrijdorganisatie aanmelden.
Tevens wordt U een buitenlandformulier toegezonden. Dit dient door de wedstrijdorganisatie volledig te worden ingevuld en ondertekend, ter bevestiging van de gereden rit. Binnen twee weken na afloop van de gereden rit moet dit formulier ingevuld, samen met de veterinaire kaart en de uitslagenlijst, opgestuurd worden naar de KNHS ter attentie van Diana van Lutterveld.

Internationale buitenlandse wedstrijden (CEI*/**/***)
Om het voor de deelnemers wat overzichtelijker maken bij deze de werkwijze die gehanteerd wordt bij inschrijving voor de CEI’s.
Voor deze wedstrijden moet U in het bezit zijn van een FEI paspoort, dat U voor Uw paard kunt aanvragen bij het KNHS. De kosten ervan bedragen ongeveer € 300. Het paspoort is 4 jaar geldig.

De deelnemer
Bekijkt de wedstrijdkalender en maakt een keuze voor wedstrijden die hij/zij graag wil rijden. Deze keuze geeft aan dat de ruiter deze wedstrijden in principe definitief wil rijden. Zet deze keuze op papier, evenals informatie betreffende het te rijden paard (Naam, Vader, FEI paspoortnummer, Ras, Geslacht, Geb. datum, Kleur) en zichzelf (Naam, Adres, Geb. datum, Telefoonnummer). Dit kan eventueel m.b.v. bijgevoegd inschrijfformulier.
Stuurt deze informatie naar de KNHS via de mail (L. van Panhuis), fax (0577-408379) of post (KNHS, tav afdeling Topsport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo).
Stuurt deze informatie het liefst zo snel mogelijk door. Dit met de reden dat er bij het ontbreken van een vraagprogramma nog voldoende tijd bestaat om dit aan te vragen, zonder dat eventuele inschrijvingsdata overschreden worden.
Geeft zo snel mogelijk door aan de KNHS als hij of zij verhinderd is, deel te nemen aan de aangevraagde wedstrijd(en). Na het moment van de definitieve inschrijving zal het totale inschrijfgeld van de wedstrijd gewoon in rekening worden gebracht. Let op: de KNHS schrijft altijd 1 werkdag voor de sluitingsdatum in!!!
Bijv. de definitieve datum is maandag 14 okt., de inschrijving gaat vrijdag de 11e weg!

De KNHS
Ontvangt de vraagprogramma’s en aanvragen van de deelnemers en verwerkt deze op de volgende manier:
- Verwerkt de gegevens in de computer.
- Stuurt de deelnemers een bevestiging van ontvangst van de aanvraag te samen met het vraagprogramma. Hierin staan ook de inschrijvingsdata vermeld.
- Controleert de startgerechtigdheid.
- Schrijft de deelnemers bij ‘groen licht’ nominatief en vervolgens definitief in. Mocht er een beperking zijn op het aantal uit te zenden Nederlandse deelnemers, dan worden de inschrijvingen gedaan in overleg met de Endurance Commissie.

Op het moment dat een deelnemer definitief ingeschreven is, wordt dit schriftelijk aan hem of haar bevestigd. Mocht men niet de beschikking hebben over internet, dan kan dit doorgegeven worden aan ondergetekende. Deze zal er dan zorg voor dragen dat ook de nominatieve inschrijving schriftelijk aan u gemeld wordt.

- Verzorgt de afmeldingen

Op het moment dat een deelnemer definitief ingeschreven is, wordt dit schriftelijk aan hem of haar bevestigd. Mocht men niet de beschikking hebben over internet, dan kan dit doorgegeven worden aan L. van Panhuis. Deze zal er dan zorg voor dragen dat ook de nominatieve inschrijving schriftelijk aan u gemeld wordt.
Op het moment van de nominatieve inschrijving kunnen deelnemers aangeven of ze gebruik willen maken van de hotels of boxen welke door de organisatie worden aangeboden. Als hier kosten aan zijn verbonden, zijn deze voor rekening van de deelnemer.

Een actuele internationale kalender kan men vinden op de site van de FEI.

Vragen en problemen
Verder kan men terecht bij de KNHS voor allerlei zaken, problemen en vragen omtrent het internationale wedstrijdgebeuren. Het aanspreekpunt voor de endurance binnen de KNHS/ afdeling topsport is Marit Geurtsen (tel. 0577-408376). Het KNHS kantoor is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Meer info via de wedstrijdadministratie KNHS (Diana van Lutterveld of bij L. van Panhuis).