PUBLICATIE VOORLOPIGE WEDSTRIJDKALENDER 2018

Gisteren is op de Algemene Ledenvergadering de voorlopige wedstrijdkalender over 2018 bekend gemaakt. Deze is hier te downloaden. 

Endurance Zuid Veluwe is dit jaar een tweedaagse, Endurance Alive komt met twee nieuwe initiatieven en Endurance Waalwijk is een voortzetting van de wedstrijd in de Loonse en Drunense Duinen. Voor Endurance Drents Friese Wold volgt nog een datum. 

De ALV is verder fijn verlopen, het bestuur dankt alle aanwezigen voor de goede discussies en de feedback. De komende weken zullen er oproepjes langskomen voor diverse commissies, o.a. voor een commissie die het bestuur gaat helpen nieuwe bestuursleden te vinden en voor de websitecommissie, die de getoonde nieuwe website van de vereniging verder zal gaan invullen. 

Wegens ziekte hebben wij helaas geen afscheid kunnen nemen van Mariette Bakker als bestuurslid, dit zullen wij op een later moment alsnog doen.

Verder wensen wij Jorie Duizendstra veel succes als nieuw lid van het Sportforum Endurance!

Algemene Ledenvergadering zondag 26 november 2017

Locatie: ONS Restaurant, Evert Spoorwaterstraat 41, Breda
Zaal open: 13.00 uur
Aanvang vergadering: 13.30 uur

AGENDA:

1. Opening
2. Afmeldingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2017
4. Jaarverslag bestuur
    - Terugblik wedstrijdseizoen
    - Wedstrijdkalender 2018
    - Website / MijnEndurance
5. Commissies en KNHS aangelegenheden
    - Jeugdcommissie / perspectievenplan
    - Tijdwaarnemingscommissie
    - Sportforum Endurance (incl. verkiezing nieuw lid - kandidaten: Jorie Duizendstra en Yvonne Marskamp)
    - Ledenraad
    - Hippiade
6. Begroting en contributie 2018
7. Bestuurssamenstelling
    Aftredend: Ilona van Roekel (penningmeester), zij stelt zichzelf herkiesbaar
    Aftredend: Mariette Bakker (voorzitter), zij stelt zichzelf niet herkiesbaar
8. Rondvraag
9. Sluiting

De agenda is ook te vinden op de ledenhoek van MijnEndurance.

Noteer de volgende datum alvast in je agenda: zaterdag 20 januari 2018!

Wij organiseren dan onze nieuwjaarsbijeenkomst met een lezing over electrolyten door Tonkie Collée, de huldiging van de verenigingskampioenen, presentaties van diverse initiatieven voor het nieuwe seizoen en nog veel meer! Meer informatie volgt!

CLINIC TRAININGSLEER KLASSE 0/1 DOOR TONKIE COLLÉE

Tonkie Collée, inspanningsfysioloog en hippisch duursporter, zal over een aantal weken weer een clinic verzorgen voor de EnduranceAcademy.

Zij zal alles vertellen over het maken (en periodiseren) van een planning en het trainen, rijden en groomen. De clinic behandelt de basistraining voor elke wedstrijd.

Lees meer: CLINIC TRAININGSLEER...

VACATURE SPORTFORUM ENDURANCE

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de nationale verenigingen om samen vorm te geven aan (nieuw) sportbeleid. In 2014 is het Sportforum Endurance opgericht. De forumleden zijn mensen uit diverse gelederen van de sport. De voorzitter is onafhankelijk en voorgedragen door het KNHS-bestuur en gekozen door de forumleden. Onlangs is er een plaats vrijgekomen in het Sportforum Endurance. Samen met de KNHS zoekt de Endurancevereniging naar kandidaten voor deze functie, die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de endurancesport.

Forumlid

Als forumlid heb je een brede belangstelling voor de endurancesport. Samen met jouw medeforumleden wil je tijd investeren om de discipline nationaal en in de regio naar een hoger plan te tillen. Je bent een belangrijke schakel tussen jouw achterban en de KNHS. Naast het bijwonen van de vergaderingen, wordt van het forumlid verwacht dat hij/zij zich tevens inzet om de diverse projecten die opgepakt worden door het Sportforum, ten uitvoer te brengen. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de Endurancevereniging, de taken inricht. Reiskosten worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.

Meer informatie is [HIER] te vinden.

welkom lid