Algemene Ledenvergadering vrijdag 20 april 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 20 april 2018

Zaal open: 19.00 uur
Aanvang vergadering: 19.30 uur
Locatie: KNHS Centrum, De Beek 125 te Ermelo

1.   Opening en mededelingen
2.   Goedkeuring notulen ALV 26 november 2017
3.   Ingekomen stukken
4.   Bestuurssamenstelling – voorstellen en verkiezing nieuwe bestuursleden

 • Kicky van Loon
 • Ruthi Damman
 • Catherine van Ravenstein

5. Updates divers

 • Toekomst van de Her & DER
 • Tijdwaarnemingssysteem
 • Ledenraad KNHS
 • Sportforum Endurance
  • Update
  • Voorstellen en verkiezing nieuw Sportforumlid veterinair
   • Janneke Schreuder
   • Denise Dickhoff
   • Louise Molendijk
   • Berit Boshuizen

6.   Verslag kascommissie
7.   Bespreking en vaststellen financieel verslag 2017 (balans en winst- en verliesrekening)
8.   Definitief vaststellen begroting 2018
9.   Benoeming kascommissie 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

PUBLICATIE VOORLOPIGE WEDSTRIJDKALENDER 2018

Gisteren is op de Algemene Ledenvergadering de voorlopige wedstrijdkalender over 2018 bekend gemaakt. Deze is hier te downloaden. 

Endurance Zuid Veluwe is dit jaar een tweedaagse, Endurance Alive komt met twee nieuwe initiatieven en Endurance Waalwijk is een voortzetting van de wedstrijd in de Loonse en Drunense Duinen. Voor Endurance Drents Friese Wold volgt nog een datum. 

De ALV is verder fijn verlopen, het bestuur dankt alle aanwezigen voor de goede discussies en de feedback. De komende weken zullen er oproepjes langskomen voor diverse commissies, o.a. voor een commissie die het bestuur gaat helpen nieuwe bestuursleden te vinden en voor de websitecommissie, die de getoonde nieuwe website van de vereniging verder zal gaan invullen. 

Wegens ziekte hebben wij helaas geen afscheid kunnen nemen van Mariette Bakker als bestuurslid, dit zullen wij op een later moment alsnog doen.

Verder wensen wij Jorie Duizendstra veel succes als nieuw lid van het Sportforum Endurance!

Algemene Ledenvergadering zondag 26 november 2017

Locatie: ONS Restaurant, Evert Spoorwaterstraat 41, Breda
Zaal open: 13.00 uur
Aanvang vergadering: 13.30 uur

AGENDA:

1. Opening
2. Afmeldingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2017
4. Jaarverslag bestuur
    - Terugblik wedstrijdseizoen
    - Wedstrijdkalender 2018
    - Website / MijnEndurance
5. Commissies en KNHS aangelegenheden
    - Jeugdcommissie / perspectievenplan
    - Tijdwaarnemingscommissie
    - Sportforum Endurance (incl. verkiezing nieuw lid - kandidaten: Jorie Duizendstra en Yvonne Marskamp)
    - Ledenraad
    - Hippiade
6. Begroting en contributie 2018
7. Bestuurssamenstelling
    Aftredend: Ilona van Roekel (penningmeester), zij stelt zichzelf herkiesbaar
    Aftredend: Mariette Bakker (voorzitter), zij stelt zichzelf niet herkiesbaar
8. Rondvraag
9. Sluiting

De agenda is ook te vinden op de ledenhoek van MijnEndurance.

Noteer de volgende datum alvast in je agenda: zaterdag 20 januari 2018!

Wij organiseren dan onze nieuwjaarsbijeenkomst met een lezing over electrolyten door Tonkie Collée, de huldiging van de verenigingskampioenen, presentaties van diverse initiatieven voor het nieuwe seizoen en nog veel meer! Meer informatie volgt!

CLINIC TRAININGSLEER KLASSE 0/1 DOOR TONKIE COLLÉE

Tonkie Collée, inspanningsfysioloog en hippisch duursporter, zal over een aantal weken weer een clinic verzorgen voor de EnduranceAcademy.

Zij zal alles vertellen over het maken (en periodiseren) van een planning en het trainen, rijden en groomen. De clinic behandelt de basistraining voor elke wedstrijd.

Lees meer: CLINIC TRAININGSLEER...

welkom lid