ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 19 MEI 2017

Vrijdag 19 mei a.s., aanvang 19.30 uur zien wij jou graag op onze Algemene Ledenvergadering. 

Deze vindt plaats in "Gebouwtje Dorpskerk" Maarsbergen (Woudenbergseweg 52).

Agenda:

 1. Opening
 2. Afmeldingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 20 november 2016
 4. Jaarverslag bestuur 
  Enquête afmeldingen 2016 
  Ledenaantallen 
  Presentatie 2016
 5. Financiën 
  Verslag kascommissie 
  Bespreken/vaststellen jaarcijfers 2016 
  Benoemen kascommissie
 6. KNHS aangelegenheden 
  Sportforum
 7. Rondvraag (graag je naam vermelden voor de notulist)
 8. Sluiting

De agenda en de notulen zijn te downloaden in de ledenhoek van MijnEndurance.

Let op: datum najaars-ALV is 26 november 2017! Zet het alvast in de agenda!

Algemene Ledenvergadering zondag 23 april gecanceld

BELANGRIJK:

Beste leden,

Wij zijn er als bestuur door een van onze leden op geattendeerd de ALV van 23 april niet tijdig te hebben aangekondigd. Hierdoor kunnen genomen besluiten ongeldig worden verklaard. Hoewel wij van mening zijn de datum reeds eerder te hebben verspreid, kunnen wij dit op deze korte termijn niet hard maken.
Wij hebben daarom moeten besluiten deze ALV te cancelen en te verplaatsen naar een andere datum om verdere discussies hieromtrent te voorkomen.

Er zal dus GEEN ALV plaatsvinden in Ermelo op zondag 23 april!

Wij zullen de nieuwe datum, inclusief agenda, later vandaag of uiterlijk maandag, publiceren op zowel website als Facebook. Ook zal hierover een aparte nieuwsbrief volgen over de mail.

Alle mensen die morgen toch naar Ermelo af willen reizen, zijn van harte welkom om vanaf 13.00 uur met het bestuur van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen, betreffende de nationale sport en onze vereniging.

Het spijt ons oprecht deze keuze te moeten maken.

Bestuur KNHS Endurancevereniging

Algemene Ledenvergadering zondag 23 april

Zondag 23 april a.s., aanvang 13.00 uur zien wij jou graag op onze Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op het KNHS Centrum in Ermelo (De Beek 125).

Agenda:

 1. Opening
 2. Afmeldingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen ALV 20 november 2016
 4. Jaarverslag bestuur
  Enquête afmeldingen 2016
  Ledenaantallen
  Presentatie 2016
 5. Financiën
  Verslag kascommissie
  Bespreken/vaststellen jaarcijfers 2016
  Benoemen kascommissie
 6. KNHS aangelegenheden
  Sportforum
 7. Rondvraag (graag je naam vermelden voor de notulist)
 8. Sluiting

De agenda en de notulen zijn te downloaden in de ledenhoek van MijnEndurance.

Clinics Tonkie Collée febr./maart 2017

Tonkie Collée, inspanningsfysioloog en hippisch duursporter, zal in februari en maart nog een aantal clinics verzorgen voor de EnduranceAcademy.


Zij zal alles vertellen over het maken (en periodiseren) van een planning voor het komende seizoen; en het trainen, rijden en groomen in de diverse klasses.

Lees meer: Clinics Tonkie Collée...

welkom lid