Woensdag 25 april 2012 Algemene Ledenvergadering

Woensdag 25 april 2012 houden we de Algemene Ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging.
Zoals gewoonlijk op het KNHS-centrum in Ermelo, vanaf 19.30 uur.
De agenda en de notulen van de vorige ALV zijn als pdf beschikbaar.

welkom lid