Algemene ledenvergadering zondag 29 november 2015

Zet de datum van de komende ALV vast in je agenda!
Zondag 29 november 2015 houden we onze algemene ledenvergadering in een zaal van de Nieuwe Heuvel, in Lunteren.

We vergaderen van 13.00 tot 15.00 uur!
Vergaderstukken:
agenda
notulen van de ALV van 29 april 2015.

Alle stukken en de tekst van de vernieuwde statuten staan in MijnEndurance onder het tabblad 'Mijn vereniging' in het mapje 'statuten'.
mapje statuten

Natuurlijk zijn er de prijzen voor de verenigingskampioenen!

We hebben een interessante spreker gevonden voor het tweede deel van de bijeenkomst, van 15.30 tot 17.00 uur: Hans Arendse over thermografisch onderzoek bij paarden (uitgevoerd bij endurancewedstrijden).

Afsluitend een hapje en een drankje om gezellig na te praten.
Welkom!

welkom lid