Algemene Ledenvergadering zondag 23 april gecanceld

BELANGRIJK:

Beste leden,

Wij zijn er als bestuur door een van onze leden op geattendeerd de ALV van 23 april niet tijdig te hebben aangekondigd. Hierdoor kunnen genomen besluiten ongeldig worden verklaard. Hoewel wij van mening zijn de datum reeds eerder te hebben verspreid, kunnen wij dit op deze korte termijn niet hard maken.
Wij hebben daarom moeten besluiten deze ALV te cancelen en te verplaatsen naar een andere datum om verdere discussies hieromtrent te voorkomen.

Er zal dus GEEN ALV plaatsvinden in Ermelo op zondag 23 april!

Wij zullen de nieuwe datum, inclusief agenda, later vandaag of uiterlijk maandag, publiceren op zowel website als Facebook. Ook zal hierover een aparte nieuwsbrief volgen over de mail.

Alle mensen die morgen toch naar Ermelo af willen reizen, zijn van harte welkom om vanaf 13.00 uur met het bestuur van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen, betreffende de nationale sport en onze vereniging.

Het spijt ons oprecht deze keuze te moeten maken.

Bestuur KNHS Endurancevereniging

welkom lid