VACATURE SPORTFORUM ENDURANCE

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de nationale verenigingen om samen vorm te geven aan (nieuw) sportbeleid. In 2014 is het Sportforum Endurance opgericht. De forumleden zijn mensen uit diverse gelederen van de sport. De voorzitter is onafhankelijk en voorgedragen door het KNHS-bestuur en gekozen door de forumleden. Onlangs is er een plaats vrijgekomen in het Sportforum Endurance. Samen met de KNHS zoekt de Endurancevereniging naar kandidaten voor deze functie, die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de endurancesport.

Forumlid

Als forumlid heb je een brede belangstelling voor de endurancesport. Samen met jouw medeforumleden wil je tijd investeren om de discipline nationaal en in de regio naar een hoger plan te tillen. Je bent een belangrijke schakel tussen jouw achterban en de KNHS. Naast het bijwonen van de vergaderingen, wordt van het forumlid verwacht dat hij/zij zich tevens inzet om de diverse projecten die opgepakt worden door het Sportforum, ten uitvoer te brengen. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de Endurancevereniging, de taken inricht. Reiskosten worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.

Meer informatie is [HIER] te vinden.

welkom lid