Informatie over reglementen endurance en mendurance

Reglementen endurancewedstrijden

Endurancewedstrijden worden altijd verreden onder het 'Disciplinereglement Endurance'.
Dit reglement is in werking getreden op 1 maart 2013.
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is auteur van de reglementen.

Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels opgesteld. Om te controleren op het gebruik van medicatie en verboden middelen gelden de bepalingen van het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het Paard en het Humaan Dopingreglement.
De KNHS-wedstrijdreglementen zijn zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regels van de internationale paardensportorganisatie, de Fédération Equestre Internationale (FEI).
In enkele gevallen was het niet mogelijk de regelgeving van de FEI te volgen omdat het voorzieningenniveau van KNHS-wedstrijden afwijkt van de voor de FEI-wedstrijden vereiste voorzieningen en omdat nationale wedstrijden ook worden verreden over kortere afstanden.

Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
Wanneer bepalingen in het disciplinereglement afwijken van de bepalingen in een disciplinereglement gaan de bepalingen in het disciplinereglement voor op de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement.
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan!

Klik hier om het Disciplinereglement Endurance te lezen.
En de wijzigingen wedstrijdseizoen 2015 op een rijtje.
Klik hier om het Algemeen Wedstrijdreglement te lezen.

Ook op het gebied van humane doping, ongeoorloofde middelen voor het paard en tuchtrechtspraak zijn reglementen opgesteld. 
Via deze link vind u de reglementen die voor endurance van belang zijn.

Zelf een endurancewedstrijd organiseren

Overweeg je zelf een endurancewedstrijd te gaan organiseren dan is het verstandig eerst eens te bladeren door het draaiboek endurance wedstrijdorganisatie (versie 2014).