Her & DER

De Her&DER is het ledenblad van de KNHS Endurancevereniging. Het wordt samengesteld vóór en dóór de leden. Het blad heeft een leuke mix van artikelen over de Nederlandse Endurance, Endurance in het buitenland, visie op trainen en andere nuttige en leerzame onderwerpen die betrekking hebben op Endurance.

De Her&DER kent een rijke historie. Het “blad” was in de tijd van de DER (Dutch Endurance Riders) niet meer dan een stapeltje A4-tjes zonder nietjes en zonder naam. Het diende toen met name als informatiebulletin. Later werd het blad uitgebracht op A5 formaat en kreeg het de naam die wij nog steeds gebruiken: de Her&DER.

Zoals gezegd is de Her&DER een blad vóór en dóór de leden van de KNHS Endurancevereniging. De redactie bestaat uit enkele vaste schrijvers, aangevuld met verhalen en stukken van gelegenheids-schrijvers.

Toekomst van de Her&DER

Om de toekomst van de Her&DER te borgen, is het belangrijk dat de leden van de KNHS Endurancevereniging zelf stukken aandragen voor het verenigingsblad. Heb jij dus een onderwerp waarover je graag iets zou willen lezen in de Her&DER of wilje zelf een bijdrage leveren aan het blad? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar redactie.herender@gmail.com

Eerdere uitgaven

Op de Najaars ALV van de KNHS Endurancevereniging 2018 is besloten om kostentechnische redenen besloten de Her&DER éénmaal per jaar te drukken en tweemaal per jaar digitaal te laten verschijnen. Op de najaars ALV 2019 is een dringende oproep gedaan om redactieleden te vinden. Helaas is dit niet gelukt en zal er helaas tot nader bericht geen Her&DER verschijnen

Hieronder vind je de PDF versies van eerder verschenen Her&DER’s:

Her&DER voorjaar 2019
Her&DER najaar 2018

 

Scroll naar top