Afscheid Yannick van Olst-Rademaker & vacature Sportforum Endurance

Sinds 2015 is Yannick van Olst-Rademaker lid van het Sportforum endurance. Met ingang van november 2019 legt zij haar functie neer, om weer meer energie in haar eigen paarden, werk en gezin te kunnen steken. Binnen het enduranceforum heeft Yannick een mooie bijdrage kunnen leveren. Het Sportforum en de KNHS Endurancevereniging bedanken haar voor haar bijdrages en inzet! Wij wensen haar veel succes in haar verdere activiteiten en hopen haar nog vaak te zien.

Per november is het Sportforum opzoek naar een nieuw lid.

Het Sportforum Endurance

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de nationale  verenigingen om samen vorm te geven aan (nieuw) sportbeleid. In 2014 is het Sportforum Endurance opgericht. De forumleden zijn mensen uit diverse gelederen van de sport. De voorzitter is onafhankelijk en voorgedragen door het KNHS-bestuur en gekozen door de forumleden. Onlangs is er een plaats vrijgekomen in het Sportforum Endurance. De focus op van deze plek ligt bij voorkeur op organisatorische kennis. De KNHS Endurancevereniging zoekt naar kandidaten voor deze functie, die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de endurancesport.

Forumlid
Als forumlid heb je een brede belangstelling voor de endurancesport. Samen met jouw mede-forumleden wil je tijd investeren om de discipline nationaal en in de regio naar een hoger plan te tillen. Je bent een belangrijke schakel tussen jouw achterban en de KNHS. Naast het bijwonen van de vergaderingen, wordt van het forumlid verwacht dat hij/zij zich tevens inzet om de diverse projecten die opgepakt worden door het Sportforum, ten uitvoer te brengen.
De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de Endurancevereniging, de taken inricht. Reiskosten worden vergoed conform de KNHS-vrijwilligersregeling.

Kennis en competenties
1. Voor 1 vacature bij voorkeur aantoonbare ervaring met het organiseren en/of ondersteunen van nationale endurancewedstrijden.
2. Een brede belangstelling en expertise voor de hele kolom van de endurancesport (vanaf de basis tot aan de top).
3. Beschikt over een groot netwerk binnen de endurancesport en is vanuit dit netwerk uitstekend op de hoogte van wat er in het veld en binnen de vereniging gebeurd.
4. Lid van de KNHS en actief bij de endurance betrokken of betrokken geweest.
5. Ervaring in en kennis van de endurance, om de haalbaarheid van (onderdelen van) beleidsplannen te kunnen beoordelen en uitvoeren. Het beleid is gericht op onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, veiligheid en faire sport.
6. Beschikt over goede contactuele, communicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden teneinde het ingezette beleid uit te leggen en te propaganderen. Jouw sportieve, heldere visie en enthousiasmerende uitstraling valt mensen op.
7. In staat om het belang van de totale discipline endurance te laten prevaleren boven andere belangen en samen met anderen zorg te dragen voor implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de sport.

Het Sportforum Endurance
Vertrekpunt van het Sportforum is het meerjarenbeleidskader van de KNHS, het jaarwerkplan en andere beleidsdocumenten die zijn vastgesteld door het KNHS-bestuur en de Ledenraad. Het Sportforum zal jaarlijks ongeveer vier keer vergaderen. Afhankelijk van de actuele onderwerpen worden de vergaderingen vastgelegd.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatgebieden van het Sportforum
● Ledenbehoud, ledengroei, startpashouders en starts binnen de betreffende discipline.
● Handhaving en uitbouw van de kwaliteit van sport binnen de discipline.
● Een goede aansluiting bij maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.
● Beleid om startmogelijkheden binnen de discipline te vergroten en het stimuleren van wedstrijdorganisaties tot het organiseren van wedstrijden.
● Beleid voeren voor het in de discipline werkzame kader, selecteren van kader, realiseren van opleidingsprogramma’s.
● Initiëren van lokale, regionale en landelijke activiteiten.
● Vaststellen van onder meer het Wedstrijdreglement Endurance.
● Beleidsmatige ontwikkeling van de discipline en uitrol en effectief uitvoeren van dit beleid.
● Beoordelen van voorstellen van de Technische Commissie.
● Advies geven over public relations, sponsoring en promotie.
● De bekendheid vergroten en toepassen van de Gedragscode ‘omgang met paarden en pony’s’.
● Doorstroom binnen de discipline mogelijk maken.

Solliciteren
Spreekt dit jou aan en beschik je over de juiste kennis en kwaliteit, meld je dan nu aan als kandidaat voor het Sportforum Endurance. Stuur uiterlijk op 31 maart 2019 a.s. een e-mail naar de secretaris van de KNHS Endurancevereniging (Marjolein de Wit-Klein) via ledenadministratie@endurancevereniging.nl. Geef in je mail aan waarom je denkt dat je de geschikte persoon voor deze functie bent. Een (telefonisch) gesprek is onderdeel van de selectieprocedure.
Geschikte kandidaten worden voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering n het voorjaar van de KNHS Endurancevereniging. Elke kandidaat geeft hier persoonlijk zijn/haar motivatie voor deelname aan het forum, waarna een nieuw lid voor het Sportforum Endurance wordt gekozen.

Scroll naar boven