Endurance sportforum

Het Enduranceforum is het overlegorgaan van de discipline endurance en een onderdeel van de sport-adviesstructuur van de KNHS. Het Enduranceforum denkt na over de ontwikkeling van de hele discipline, zij stelt het reglement op of past dit desgewenst aan en adviseert het KNHS bestuur over voorstellen van de onder andere de Technische commissie. De KNHS werkorganisatie en het bestuur van de KEV geven ondersteuning bij de uitvoering. Deze groep vertegenwoordigt de sport van ruiter tot veterinair, van jurylid tot wedstrijdorganisator en van bestuurslid tot groom. Het Enduranceforum bestaat uit Catherine van Ravenstein, Jorie Duizendstra, Roald Bouman, Melanie de Jong, Michelle Nooijen, Lisanne Kooiker,  Janneke Schreuder en Iris van der Horst die het voorzitterschap voert.

Catherine van Ravenstein

Jorie Duizendstra

Roald Bouman

Melanie de Jong

Michelle Nooijen

Lisanne Kooiker

Janneke Schreuder

Iris van der Horst

Scroll naar top