KNHS Perspectieventeam Endurance

Het perspectievenplan biedt begeleiding aan jonge getalenteerde Endurance ruiters die internationale ambitie hebben.

De begeleiding bestaat uit 3 modules:
Module 1 en 2 zijn de basismodules, waar kennis en vaardigheden relatief eenvoudig zijn en er veel begeleiding is. Module 1 kan met elk gezond paard gestart worden, vanaf module 2 wordt een paard met Endurance-capaciteiten gevraagd.
In module 3 is de begeleiding afgebouwd en zijn de kennis en vaardigheden complex.

Elke module wordt afgesloten met een opdracht en een evaluatiegesprek. Hier wordt besproken of de ruiter door kan naar de volgende module, dezelfde module nogmaals volgt, of dat het begeleidingstraject stopt. Het is voor ruiters mogelijk om in een hogere module in te stromen als de nodige kennis en ervaring al aanwezig zijn.

Na module 3 heeft de ruiter inzicht, door middel van opgebouwde kennis en vaardigheden, in het zelfstandig managen van stal en team, in trainingsopbouw en wedstrijdplanning. De ruiter heeft voldoende kennis en ervaring om te voldoen aan de gestelde kadercriteria en zelf sturing te geven aan zijn verdere ontwikkeling.
Dit wil zeggen dat de ruiter:
- Zelf voor een paard kan zorgen (huisvesting, voeding, hoefverzorging).
- Kennis over Endurance training heeft.
- Veterinaire basiskennis heeft (herkent metabolische problemen en kreupelheden).
- Een op zichzelf functionerend groomteam heeft en aan kan sturen.
- In staat is om met zijn wedstrijdpaard een winstpunt waardige L1 dressuurproef te rijden.
- In staat is om op de juiste manier een competitieve wedstrijd te rijden met om het even welk paard. (opbouwend, met een ‘fit to continue’ paard, en een goede eindklassering).

Huiswerk:
Van elke ruiter die deelneemt aan de perspectievengroep wordt verwacht, dat zij:
- Dressuurles volgen.
- Een trainingslogboek bijhouden.
- De wedstrijdplanning opgeven, en de begeleider op de hoogte houden van wijzigingen.
- Een zogenoemd Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) bijhouden.

Per module is deelname aan bijkomende clinics, bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden verplicht. Ook wordt wordt verwacht dat je opgegeven praktijkopdrachten uitvoert en toevoegt aan je POP. Specifieke informatie hierover volgt na opname in de perspectievengroep.

Scoutingdag:
De scoutingdag vindt plaats op het KNHS Centrum. Hier wordt met de bondscoach en deskundigen gekeken of de ruiters en paarden voldoen aan de omschreven voorwaarden om opgenomen te worden in de perspectievengroep.
- Rijvaardigheden worden beoordeeld in een dressuurles en door het rijden over het crossterrein in groepjes van maximaal vier.
- Paard wordt beoordeeld door o.a. (team) veterinair.
- Ambitie wordt beoordeeld aan de hand van motivatiebrief.
Na deze dag wordt bekend wie er in het perspectieventeam worden opgenomen.

De scoutingdag vindt plaats op 17 december 2023.
Aanmeldingen kan door voor 20 november 2023 een email te sturen naar de KNHS afdeling Topsport t.a.v.: Brenda Dijkhuis, b.dijkhuis@knhs.nl te mailen.

De voorwaarden om opgenomen te worden in de perspectievengroep zijn:

- De ruiter moet internationale ambitie hebben, en daar ook de nodige tijd en financiën voor kunnen vrijmaken.
- De ruiter is tenminste 12 en max. 25 jaar.
- De ruiter moet een paard zelfstandig buiten kunnen rijden in stap, draf en galop.
- De ruiter moet de beschikking hebben over een gezond paard, waarvan verwacht wordt dat deze minstens tot een 60 km wedstrijd getraind kan worden. Indien de ruiter niet de eigenaar van het paard is kan hij een samenwerkingsovereenkomst overleggen.
- De combinatie moet tenminste één Endurance wedstrijd hebben uitgereden.

 

 

 

 

logo-vereniging
logo_KNHS_cmyk-klein-nieuw
Logo-FEI
Scroll naar boven