Verenigingskampioenschappen

Jaarlijks organiseert de KNHS Endurancevereniging de verenigingskampioenschappen in klasse 1 tot en met 4, zowel voor de senioren als de jeugd. Elke combinatie kan punten verdienen op de wedstrijden die in Nederland verreden worden. De combinatie per klasse met de meeste punten wint!

Je hoeft niks extra's te doen om mee te dingen naar het verenigingskampioenschap, de vereniging houdt de punten voor je bij en publiceert regelmatig een tussenstand op deze website.

Wil je weten hoe jij de volgende verenigingskampioen wordt? Lees hieronder verder.

Reglement verenigingskampioenschappen

Alle deelnemers aan endurancewedstrijden in Nederland waarvoor een open inschrijving geldt, nemen automatisch deel aan het verenigingskampioenschap. Deelname geldt alleen voor ruiters in klasse 1 tot en met 4. Ruiters dienen lid te zijn van de KNHS Endurancevereniging.

Voor elke combinatie ruiter/paard tellen de resultaten van een volledig wedstrijdseizoen mee voor het uiteindelijke resultaat. De punten zijn combinatiegebonden.

Per klasse tellen alle Nederlandse endurancewedstrijden die onder het nationale reglement worden gereden tussen 1 januari en 31 december mee, mits de wedstrijd een open inschrijving kent. De CEI-wedstrijden gehouden binnen Nederland tellen ook mee voor de einduitslag. Het bestuur behoudt zich het recht voor om een wedstrijd niet mee te laten tellen als dit in het belang is van een eerlijk verloop van het verenigingskampioenschap. Dit zal ten alle tijden ruim voordat de wedstrijd plaatsvindt aangekondigd worden.

Ruiters die in de loop van het seizoen lid worden doen vanaf hun eerste officiële wedstrijd in dat seizoen mee in het klassement.

Naast een overall-klassement is er nog een apart Junioren klassement. Je bent Junior tot het einde van het jaar waarin je 21 wordt.

 

Puntentelling
De plaatsen 1 tot en met 15 in de eindrangschikking per klassement geven recht op een vooraf bepaald aantal punten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange klasse:

 • Klasse 1
  • Korte afstand 20 – 29 km
  • Lange afstand 30-39 km
 • Klasse 2
  • Korte afstand 40 – 59 km
  • Lange afstand 60 – 79 km
 • Klasse 3
  • Korte afstand: 80 – 99 km
  • Lange afstand 100 – 119 km
 • Klasse 4
  • Korte afstand 120 – 149 km
  • Lange afstand 149 – 160 km

De puntenverdeling is als volgt:

 • Op de korte afstand van elke klasse :
  • 1e plaats is 16 punten;
  • 2e plaats is 14 punten;
  • 3e plaats is 13 punten;
  • 4e plaats is 12 punten;
  • elke plaats tot en met 15e plaats 1 punt minder.
 • Op de lange afstand van elke klasse:
  • 1e plaats is 21punten;
  • 2e plaats is 19 punten;
  • 3e plaats is 18 punten;
  • 4e plaats is 17 punten;
  • elke plaats tot en met 15e plaats 1 punt minder.

Toekenning van punten wordt gebaseerd op de uitslag die na de wedstrijd wordt gepubliceerd op de website van de KNHS Endurancevereniging.

Een meerdaagse wedstrijd telt als 1 wedstrijd in de puntentelling. Punten worden alleen toegekend aan combinaties die de minimale afstand voor een winstpunt in die klasse hebben afgelegd. Daarvoor wordt het onderstaande schema gebruikt.

 

Voor meerdaagse afstanden geldt de puntentelling van de korte klasse.

Een combinatie kan in meerdere klassen punten behalen.

Punten worden niet gegeven in de kennismakingsklasse/impulsrubriek.

Aan het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. Tijdens het seizoen worden enkele tussenstanden bekend gemaakt. Het klassement wordt gesplitst in Junioren en Senioren.

Bij een gelijk aantal punten is de combinatie die de minste wedstrijden heeft gereden (en dus de beste resultaten heeft behaald tijdens het seizoen) winnaar.

Is de stand dan alsnog gelijk dan zal de uiteindelijke klassering worden bepaald worden aan de hand van de beste klassering van de betreffende combinaties. Is de stand dan alsnog gelijk, dan is de combinatie met de meeste wedstrijdkilometers de winnaar.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt doorgaans plaats tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het nieuwe jaar. De ruiters in de top 3, per klasse, worden vooraf geïnformeerd om de prijs in ontvangst te komen nemen. Prijzen kunnen niet door een ander in ontvangst worden genomen en worden ook niet nagestuurd.

Commissie
Een commissie is namens het bestuur van de KNHS Endurancevereniging verantwoordelijk voor het bijhouden van de uitslagen.
De (tussen)resultaten worden gepubliceerd op de website van de KNHS Endurancevereniging.

Gezondheid en veiligheid van het paard
De commissie adviseert het bestuur om correctieve acties te ondernemen betreffende het resultaat en dit in functie van de gezondheid en de veiligheid van het paard.

Scroll naar boven