Reglementen

Algemeen Reglement

Endurancewedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNHS.

Alle endurance wedstrijden vallen onder het Algemeen Wedstrijdreglement. Daarnaast is er nog een speciefiek regelment voor de endurance, te weten het Wedstrijdreglement Endurance.

Alle reglementen zijn terug te vinden op de website van de KNHS.

Hippiade en Kampioensreglement

Voor de Hippiade Endurance bestaat er een Kampioensreglement. Ook deze is terug te vinden op de website van de KNHS.

2023 Reglementswijziging

Er is een reglementswijziging ingegaan begin 2023. Hierin staat de uitleg over de pilot in zake de nieuwe promotie regeling. Daarnaast zijn er wijzigingen in het HorsConcours (HC) starten en er is een verduidelijking gekomen ten aanzien van het vroegtijdig stoppen op een meerdaagse wedstrijd.

Meer informatie is te vinden op deze site van de KNHS.

Scroll naar boven