Algemeen & Historie

De oprichtingsvergadering van de KNHS Endurancevereniging werd op 15 december 1990 gehouden in de Oranje Nassau MAVO te Bilthoven. In de pauze van deze vergadering konden de aanwezigen zich opgeven als lid. De vereniging begon onder de naam “Dutch Endurance Riders” (DER). Een eerdere vergeefse poging tot oprichting had al plaatsgevonden op 3 november 1990, waarna diverse wijzigingen in de statuten plaatsvonden.

Vanaf 15 december was de DER een feit, met als bestuur de leden van de Nederlandse Ruitersport Vereniging (NRSV). Zij hadden zich sterk  gemaakt voor afscheiding van deze meer recreatief ingestelde vereniging. Dat ook als begindatum nogal eens mei 1991 genoemd wordt komt doordat toen de statuten officieel gepasseerd zijn. Het logo van de DER bestond uit drie galopperende paarden.

De DER, met aanvankelijk ongeveer 40 leden, werd lid van de Nederlandse Bond van Jacht- en Rijverenigingen (NBVR). In 2000 ging de Nederlandse Vereniging van Lange afstand Ruiters (NVLR) op in de DER. De NVLR organiseerde de klasse 4 wedstrijden. Hierbij veranderde het logo van de DER. De drie paardjes werden er vier: één voor elke klasse.

In 2002 fuseerde de NBVR met drie andere verenigingen tot de Nederlandse Hippische Sportfederatie, die later het predikaat “Koninklijke” kreeg. De DER functioneerde nog enige tijd zelfstandig, maar ging uiteindelijk ook op in de KNHS. Sindsdien wordt de naam KNHS Endurancevereniging gevoerd (KEV).

Scroll naar boven