lIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Aanmelden lidmaatschap

Om Endurancewedstrijden te kunnen rijden moet je lid worden van de KNHS Endurancevereniging. Dit doe je door een van onderstaande aanmeldingsformulieren in te vullen:

Als je al lid bent van de KNHS: Aanmeldingsformulier - al KNHS-lid

Als je nog geen lid bent van de KNHS: Aanmeldingsformulier

Wanneer de aanmelding gelukt is, ontvang je hiervan een e-mail. Na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie dat de aanmelding is voltooid, kun je bij de KNHS via MijnKNHS een startlicentie aanmaken  en betalen en inschrijven voor de wedstrijden.

Een startlicentie bij de KNHS kost € 43,00 per jaar. Met deze startlicentie kun je per paard een startpas maken zodat je wedstrijden kunt rijden. Voor de startpassen hoef je niet te betalen. Als je al een startpas dressuur/springen hebt kun je 75% korting krijgen op de startlicentie voor Endurance, ook nadat je al betaald hebt. Kijk hiervoor op https://www.knhs.nl/top-sport/meedoen-aan-wedstrijden/startpassen-en-licenties/startlicentie-endurance/

Contributie

We werken met jaarlidmaatschappen: je lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd.
De jaarlijkse factuur voor leden van de KNHS Endurancevereniging is opgebouwd uit 3 onderdelen:
- Contributie voor de Vereniging, dit is voor alle leden van toepassing
- Afdracht voor de KNHS, dit betaal je als de KEV de eerste of enige KNHS vereniging is waar je lid van bent
- Kosten voor het betalen per factuur, dit betaal je als je niet gekozen hebt voor automatisch betalen

Tarieven

Welke van de hierboven genoemde onderdelen voor jou van toepassing zijn, staat met Codes vermeld op de factuur die je krijgt. De Codes en de tarieven voor 2024 staan in de onderstaande tabel:

Code Omschrijving Bedrag
C Contributie KEV 2024 € 39,50
1/2C Contributie KEV 2024, lid geworden na 1-7-2024 € 19,75
KNHS KNHS afdracht 2024 € 29,50
F Betaling per factuur ipv automatische incasso € 5,00

Aanmelden lidmaatschap na 1 juli

Indien je je als nieuw lid  aanmeldt ná 1 juli betaal je de helft van de ledencontributie. Voor 2024 is dat €19,75. Het lidmaatschap loopt in dat geval van de datum van aanmelding tot en met 31 december 2024, en wordt dan automatisch verlengd.

Mocht je vragen hebben over de factuur of de contributie, stuur dan een mail naar penningmeester@endurancevereniging.nl

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.

 

Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap uitsluitend opzeggen door een email te sturen naar: ledenadministratie@endurancevereniging.nl. Om je lidmaatschap op te zeggen hebben wij de volgende gegevens nodig:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
KNHS relatienummer:
Endurancevereniging lidnummer:

Je ontvangt binnen één maand een schriftelijke bevestiging van opzegging van je lidmaatschap. Ontvang je binnen één maand geen bevestiging, neem dan nogmaals per email contact op met de ledenadministratie.
Het lidmaatschap opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan uiterlijk tot 30 november. Indien de opzegging niet voor 30 november binnen is bij de ledenadministratie van de KNHS Endurancevereniging wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor het komende kalenderjaar.

KNHS afdracht

De KNHS Endurancevereniging (KEV) is een onderdeel van de KNHS. Als je lid wilt worden van de KEV moet je ook lid zijn/worden van de KNHS, dit wordt bij je aanmelding bij de KEV geregeld.

Voor ieder lid van de KNHS moet éénmaal per jaar afdracht betaald worden (in 2023 is dat € 27,50 per lid). Omdat je lid kunt zijn van meerdere rijverenigingen of maneges, wordt de afdracht betaald door de eerste vereniging of manege waar je lid geworden bent. Je hoeft hier zelf niets voor te doen, dit gaat vanzelf. Als je hier vragen over hebt, stuur dan een mail naar de penningmeester

Automatisch betalen contributie

Automatisch betalen van de contributie bespaart moeite en geld! Je betaalt € 5,00 per jaar minder als je automatisch betaalt. Ook als je na februari 2024 het formulier invult krijg je € 5,00 korting.

Vul het SEPA formulier in, en stuur een scan of goede foto naar penningmeester@endurancevereniging.nl

Open hier het SEPA formulier

(Helaas is automatisch betalen alleen mogelijk met een Nederlandse bankrekening)

 

Riding permission

Voor deelname aan alle buitenlandse wedstrijden is toestemming van de KNHS verplicht. Voor wedstrijden tot en met klasse IV, die géén CEI zijn, kun je een riding permission aanvragen die één kalenderjaar geldig is. Voorwaarde hierbij is dat je volgens de reglementen ook in Nederland startgerechtigd bent.

Minimaal twee weken voor de wedstrijd die je wilt starten moet je dit kenbaar maken bij de KNHS door een riding permission aan te vragen. Bij de aangevraagde riding permission ontvang je meteen ook het buitenlandformulier. Deze laat je door de wedstrijdorganisatie volledig invullen en ondertekenen ter bevestiging van de gereden rit. Binnen twee weken na afloop van de gereden rit moet dit formulier ingevuld, samen met een kopie van de veterinaire kaart en de uitslagenlijst, opgestuurd worden naar de KNHS.

Riding permissions kun je aanvragen via de KNHS en kosten € 22,50 per kalenderjaar. Heb je vragen over Riding permissions? Neem dan contact op met de afdeling Topsport (Endurance) van de KNHS. Zij helpen je graag verder met dit onderwerp.

Vragen

Heb je vragen over het lidmaatschap of lid worden van de KNHS Endurancevereniging? Mail dan naar ledenadministratie@endurancevereniging.nl

 

Startpassen & Licenties

Vragen over startpassen en -licenties gaan uitsluitend via MijnKNHS en de KNHS servicedesk.
Telefoon: 0577 – 408300
E-mail: servicedesk@knhs.nl

Scroll naar boven