Agenda algemene ledenvergadering KNHS endurancevereniging najaar 2018

Datum : zondag 25 november, 15.00 -17.30 – lezing en financieel vragenuur vooraf
Locatie : De Beek 125, Ermelo, Foyer
Bestuur : Ilona van Roekel (uitgaand), Nienke Klomp, Björn Lansman (uitgaand), Marjolein de Wit, Kicky van Loon, Catherine van Ravenstein, Ruthi Damman

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering:
13.00 – 14.45 Lezing “Scheefheid en onbalans bij je paard herkennen” door Mariska Versteeg (paarden osteopathie Paard en Bewegen)
14.00 – 15.00 Financieel vragenuur

1. Opening en mededelingen

2. Doornemen notulen en akkoord voorjaars-ALV

3. Begroting korte presentatie (vragenuur vooraf)

4. Besluiten
• Vergoedingstructuur organisatoren
• Contributiestructuur
• Her en Der digitaal of fysiek
• Cloudtimer
• Goedkeuren begroting

5. Voorstellen en verkiezing Chris Berkers

PAUZE (15 min)

6. Presentaties:
• Terugblik wedstrijdseizoen en wedstrijdkalender 2019
• Enquête startgedrag
• Presentatie jeugdcommissie
• Presentatie sportforum incl. hippiade

10. Erkenningen

11. Rondvraag

12. Sluiting en borrel

Scroll naar boven