Algemene Ledenvergadering 20 april 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 20 april 2018

Zaal open: 19.00 uur
Aanvang vergadering: 19.30 uur
Locatie: KNHS Centrum, De Beek 125 te Ermelo

1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring notulen ALV 26 november 2017
3. Ingekomen stukken
4. Bestuurssamenstelling – voorstellen en verkiezing nieuwe bestuur
– Kicky van Loon
– Catherine van Ravenstein
– Ruthi Damman
5. Updates divers
– Toekomst van de Her & DER
– Tijdwaarnemingssysteem
– Ledenraad KNHS
– Sportforum Endurance
– Update
– Voorstellen en verkiezing nieuw Sportforumlid veterinair
– Janneke Schreuder
– Denise Dickhoff
– Louise Molendijk
– Berit Boshuizen
6. Verslag kascommissie
7. Bespreking en vaststellen financieel verslag 2017 (balans en winst- en verliesrekening)
8. Definitief vaststellen begroting 2018
9. Benoeming kascommissie 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

Scroll naar boven