Begroting en besluitstukken online

Beste KNHS endurancevereniging leden,

Aankomende algemene ledenvergadering is op 25 november op het KNHS centrum in Ermelo. De agenda en verdere details staan hier. Als voorbereiding hierop hebben wij als bestuur een aantal documenten voor jullie klaargezet. Op mijnendurance.nl staat onder “Mijn vereniging” en de map “Algemene ledenvergadering” de begroting van 2019, vier besluitstukken, en de notulen van afgelopen ledenvergadering, en de agenda.

Mochten jullie vragen over de begroting en andere financiële vraagstukken hebben, graag deze vooraf aanleveren zodat deze tijdens het financiële vragenuurtje voorafgaand aan de vergadering besproken kunnen worden. Andere vragen of opmerkingen over de notulen ook graag vooraf stellen. Graag email naar voorzitter@endurancevereniging.nl 

Vragen en opmerkingen tot/met woensdag 21 november zullen zeker behandeld worden. Wanneer vragen later worden ingestuurd kunnen wij niet garanderen dat ze voor of tijdens de ALV beantwoord worden.

Tot snel in Ermelo!

Het bestuur van de KNHS endurancevereniging

Scroll naar boven