Najaarsvergadering agenda

De najaars-ALV zullen we ook online houden op 22 november om 14:00.

De agendapunten zullen zijn: 

  1. Stemming klaarzetten en testen
  2. Opening en mededelingen
  3. Doornemen notulen en akkoord voorjaarsALV
  4. Begroting presentatie en akkoord
  5. Benoemingen bestuur en sportforum
  6. Presentaties
  7. Erkenningen 2020
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De volledige agenda staat op de website ook in het documentenarchief. We zullen dit via Zoom houden, meer informatie volgt.

Documentenarchief

Scroll naar boven