Standpunt Paardenwelzijn

De KNHS Endurancevereniging (KEV) is de nationale vereniging voor endurance ruiters en valt onder de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, de KNHS. Het Enduranceforum is een onderdeel van de KNHS en heeft ten doel om de nationale Endurancesport te ontwikkelen en stimuleren.  

Enduranceruiters combineren hun liefde voor buitenrijden met een competitief element waarbij het motto “to finish is to win” wordt nageleefd. Hoewel wij onze paarden uitdagen lange afstanden te lopen, moeten ze tussentijds en op de finish altijd “fit to continue” zijn. Dat wil zeggen dat de paarden op elk moment fit moeten aanvoelen en qua metabole waarden en locomotie goed moeten zijn. Dit wordt streng gecontroleerd door dierenartsen die op de kortste afstanden de paarden minimaal tweemaal keuren en op de langste afstand minstens acht keer per wedstrijd. Good horsemanship en sportiviteit staan in onze sport hoog in het vaandel. Dit wordt ook onderschreven in de vier pijlers van onze missie en visie: verbinden, sportiviteit, horsemanship en kennisdeling.  

Internationale Endurance
Endurance is ook een internationale sport, die wereldwijd veel liefhebbers kent. Endurance is na springen de grootste en één van de snelst groeiende disciplines binnen de paardensport. Ruiters die een Nederlandse nationaliteit hebben en in het buitenland endurancewedstrijden willen rijden, moeten lid zijn van de KEV. Toestemming en inschrijvingen voor wedstrijden in het buitenland lopen echter uitsluitend via de KNHS.  

Endurance wordt overal ter wereld bedreven, op verschillend terrein. Dit betekent dat op technische parcoursen in bergachtig of bosrijk gebied de snelheden lager zijn, dan op plekken waar de parcoursen kaarsrecht en plat zijn. Ieder land heeft zijn eigen nationale bond en eigen nationale endurancereglementen. Alleen bij internationale wedstrijden (CEI) gelden de reglementen van de overkoepelende internationale paardensportfederatie (FEI)In Nederland is het Enduranceforum verantwoordelijk voor de nationale wedstrijdreglementen, internationaal is de FEI hiervoor verantwoordelijk. 

Buitenlandse nationale wedstrijden
De afgelopen jaren hebben we gezien dat in sommige landen de regels die het paardenwelzijn moeten behartigen zoals deze zijn opgesteld door de FEI, stelselmatig worden overtreden. Dit gaat ten koste van het paardenwelzijn en leidt met regelmaat tot uitgeputte paarden en soms zelfs fatale ongevallen. Daarom heeft de FEI in november 2019 nieuwe reglementen aangenomen die ten doel hebben het paardenwelzijn in de internationale Endurancesport beter te behartigen. Deze zijn deels per 1 januari 2020 ingegaan, en gaan deels per 1 juli 2020 in. Echter zien we nu een nieuwe tendens waarbij landen, zoals de Verenigde Arabische Emiratenuitwijken naar hun eigen nationale wedstrijden (CEN)Deze wedstrijden vallen niet onder de internationale reglementen en toezicht. Dit betekent dat de nieuwe, striktere regels die zijn opgesteld met als doel om paardenwelzijn te waarborgen, worden vermeden en de wedstrijden buiten het toezicht van de FEI worden verreden.  

Standpunt van de KEV en het Enduranceforum
Wij werken nauw samen met en staan achter het beleid van de KNHS. Helaas constateren wij dat de manier waarop de Endurancesport in sommige landen bedreven wordt, ver weg staat van de manier waarop wij onze leden aanmoedigen de Endurancesport te beoefenenHet bestuur van de KEV én het Enduranceforum nemen nadrukkelijk afstand van deze manier van lange afstand rijden, waarbij winnen ten koste gaat van het welzijn van het paard. Wij nemen afstand van overtraining, doping, te hoge snelheden, niet-technische parcoursenpaarden die metabool lijden en catastrofale blessures met dodelijke afloop. Dit is niet onze Endurancesport en wij staan hier pertinent niet achter.  

Als KNHS Endurancevereniging en het Enduranceforum hebben wij niet de bevoegdheid om ruiters te verbieden om mee te doen aan endurancewedstrijden in binnen- of buitenlandEchter willen wij al onze leden wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid wanneer zij andermans paarden uitbrengen op wedstrijd en/of buitenlandse nationale wedstrijden starten. Wij vragen al onze leden uitgebreid onderzoek te doen naar de (wedstrijd)geschiedenis van het paard en de resultaten van de trainer en de stallen. Wij benadrukken dat rijden op andermans paarden niet zonder risico is en altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft. Eventuele consequenties kunnen invloed hebben op je eigen carrière, op de internationale en nationale Endurancesport, maar bovenal op het welzijn van het paard. Wij vragen eenieder, nationaal maar ook internationaal, met klem altijd het belang en het welzijn van het paard op de eerste plek te zetten.  

Het bestuur van de KNHS Endurancevereniging en het Sportforum Endurance

Scroll naar boven