Wedstrijden buiten KNHS kalender

De laatste weken hebben een aantal leden vragen of het deelnemen aan wedstrijden die niet onder de KNHS vlag vallen toegestaan is. Het Algemeen Wedstrijdreglement  zegt over het organiseren, laten verrijden en/of medewerking verlenen aan wedstrijden die niet onder de auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij de FEI aangesloten federatie zijn aangesloten het volgende onder Artikel 1 lid 7: 

 “Het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, is verboden. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS de desbetreffende wedstrijdorganisatie, persoon/official en/of deelnemer een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst of een andere maatregel nemen. Bij het organiseren, laten verrijden, deelnemen en/of medewerking verlenen aan wedstrijden of wedstrijdrubrieken, die niet worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS, de FEI of een buitenlandse bij FEI aangesloten federatie, waarbij vooraf door de KNHS aan de desbetreffende persoon of organisatie is gemeld dat dit niet is toegestaan, zal opgave worden gedaan bij de aanklager van de KNHS. Indien bovenstaande overtreding wordt gedaan door een sporter/official die ook internationaal start/als official een functie vervult zal deze overtreding bij de FEI worden aangemeld.” 

De definitie van wedstrijden onder het Algemeen wedstrijdreglement is als volgt: Een wedstrijd is een verzameling van 1 of meerdere rubrieken waarvoor een klassement wordt opgemaakt en die worden verreden verdeeld over 1 of meerdere aaneengesloten wedstrijddagen op eenzelfde locatie. . Het is wel toegestaan om bijvoorbeeld een trainingsrit, recreatieve buitenrit, oefenrubriek o.i.d. te organiseren, waar geen klassement wordt opgemaakt.

Alle door de KNHS goedgekeurde wedstrijden zijn te vinden in de wedstrijdkalender in Mijn KNHS. Voor vragen over niet door de KNHS goedgekeurde wedstrijden kan contact opgenomen worden met de Servicedesk van de KNHS.

In de Wedstrijdtarievenlijst is te vinden welke administratieve heffing opgelegd kan worden door de KNHS. Vragen over deze bepaling kunnen direct aan de KNHS worden gesteld via de Servicedesk van de KNHS.

Scroll naar boven