Agenda voorjaars ALV

LET OP: DE VERGADERING IS VERPLAATST NAAR EEN ONLINE VERGADERING

Vergadering : Algemene ledenvergadering KNHS Endurancevereniging voorjaar 2022
Datum : Zondag 15 mei 2022, 14:30 (13:00 lezing over voeding door Havens en rondleiding)
Locatie : ONLINE VIA ZOOM https://us06web.zoom.us/j/81725102331?pwd=eXRlUXErcVIyUXFlWlVEU0ZoTUhxUT09
Meeting ID: 817 2510 2331
Passcode: 630176

Havens fabriek, Monseigneur Geurtsstraat 41A, 5823 AC Maashees (groene gebouw zuidzijde, zie ook foto onderaan de agenda)

Bestuur :Catherine van Ravenstein, Monique Moor, Suzanne de Vos-van Rossum, Marijn vd Velden en Marie Danielsson

 

Agenda voorjaars ALV

Inloop vanaf                                                                          12:45

Lezing over voeding door Havens en rondleiding        13:00
door de fabriek

1. Opening en mededelingen                                             14:30

 • Update Equipe (tijdsregistratie)
 • Update KNHS

2. Ingekomen stukken                                                         14:50

3. Notulen najaar ALV 2021 en akkoord                          15:10

4. Jaarverslag 2021                                                               15:15

  • Update van het bestuur
  • Bespreking en vaststellen financieel verslag 2021
  • Balans en verlies /winstrekening
  • Toelichting door de penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Vaststellen financieel verslag (besluit)

5. Reglementen en beleid                                                     15:45

   • Uitleg reglement wedstrijdorganisatoren
   • Uitleg reglement donateurschap
   • Uitleg onderscheidingsbeleid
   • Stemmen over reglementen en beleid

6. Benoemingen                                                                     16:30

Voordracht voor het bestuur: Sandra Bruggink (wedstrijdzaken) en Jacky Vernimmen (projecten)
Voordracht voor het sportforum: Ilva Heldoorn en Mark Rutten

7. Rondvraag                                                                           16:45

8. Sluiting en borrel                                                               17:00

Scroll naar boven