KORT VERSLAG ENDURANCEFORUM 25 JANUARI 2021

Op 25 januari kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een link naar korte weergave van de vergadering. link