Endurance Ysselsteyn 2019 vindt tóch doorgang!

Endurance Ysselsteyn 2019 gaat door!

Een groep van pro-actieve vrijwilligers en organisatoren hebben het voor elkaar gekregen om de wedstrijd in Ysselsteyn tóch doorgang te laten vinden.  Hieronder vind je het persbericht dat verstuurd is vanuit de organisatie en alle belangrijke informatie voor deelnemers en vrijwilligers. Lees het goed door om verwarring te voorkomen!

“We hebben het voor elkaar gekregen mede dankzij de hulp van velen. Zoals het er nu naar uitziet kan de wedstrijd in de bekende vorm en op het vertrouwde adres doorgaan. De organisatie wordt officieel overgenomen door de Stichting Endurance by the Sea met hulp van de KNHS, een kerngroep initiatiefnemers en in overleg met Mark Rutten. “

  1. De wedstrijdorganisatie is overgenomen door Endurance by the Sea. Informatie is bij hen op de site te vinden: endurancebythesea.nl
  2. De klasses zijn teruggebracht naar KL1 kort en lang, KL2 kort en lang en KL3 kort. IMPULS komt te vervallen omdat deze deelnemers met de hand ingevoerd moeten worden en KL3 lang komt te vervallen vanwege minder deelnemers en organisatiegemak.
  3. We streven ernaar om maandag de inschrijvingen weer open te hebben op mijnknhs.nl , alle bestaande inschrijvingen worden overgezet. Was je al ingeschreven controleer dan of je erin staat. Zoniet schrijf je opnieuw in.
  4. De inschrijving stopt op 1 maart of eerder als de limiet van 100 deelnemers is bereikt.
  5. De website: Een aangepast programmaboekje en de routes komen op de website van Endurancebythesea.nl te staan. Verder worden hier ook noodzakelijke meldingen op geplaatst.
  6. De inschrijfgelden moeten overgemaakt worden aan: Stichting Endurancewedstrijd Katwijk – NL43RABO 102241937. Onder vermelding van je Klasse, naam paard en naam ruiter. Degene die al betaald hadden aan Euregio Ysselsteyn ontvangen hun betaling retour.
  7. De aangemelde vrijwilligers ontvangen op het door hen aangegeven emailadres informatie van hun taak rond deze wedstrijd. Dank alvast voor jullie inzet!
  8. Voor verdere info hou de website en facebook in de gaten!

Let op: uiteraard telt deze wedstrijd ook mee voor de selectie van de Hippiade 2019, mits deze doorgang vindt. Of Endurance Ysselsteyn (in zijn huidige format, locatie en routes) doorgang vindt de komende jaren is nog niet bekend. Daarover verschijnt eind 2019/begin 2020 meer informatie.

Scroll naar boven