Interview Projectgroep “Makkelijker wedstrijden organiseren”

In juli van dit jaar deden het verenigingsbestuur en het sportforum een oproep aan de leden om deel te nemen aan een nieuw in te richten projectgroep om het organiseren van wedstrijden makkelijker te maken. Hierop kwamen een aantal enthousiaste reacties. De projectgroep bestaat uit Pernille Fial, Floor de Vos, Maaike Schaap en Annette Schumer. Iris van der Horst interviewde de projectgroep om te horen hoe het ze vergaat.

Jullie zijn nu een paar maanden bezig, hoe gaat het met jullie?
We zijn nog steeds hartstikke enthousiast bezig met het project. We krijgen leuke reacties en daaruit ontstaan goede ideeën. Ook is het heel leuk om op deze manier weer allemaal nieuwe mensen te leren kennen.

Kunnen jullie iets vertellen over jullie aanpak?
Na de toelichting door de KEV en het endurance Forum zijn we een plan van aanpak gaan maken. We zijn hierna begonnen met een goede probleemanalyse, waarbij we de verschillende groepen die te maken hebben met het organiseren van wedstrijden benaderd hebben. De belangrijkste problemen hebben we meegenomen in een brainstorm over oplossingen. Na deze brainstorm hebben we de meest realistische en hoopvolle ideeën verdeeld in Quick Wins (geen plan voor nodig) en overige oplossingen. Deze oplossingen zijn we wat verder uit gaan werken, zodat we een goed beeld hadden of dit realistische en haalbare oplossingen waren. Deze hebben we gepresenteerd aan de organisatoren. En nu gaan we de top 3 uitwerken in een projectplan.

Wat voor soort ideeën komen er zoal voorbij?
De ideeën zijn heel divers. Van het maken van een nieuwsbrief voor organisatoren, tot vrijwilligersprijzen en een platform voor organisatoren.

Jullie zijn bij het organisatorenoverleg geweest, hoe was dat?
We hebben twee afgevaardigden naar het Organisatorenoverleg gestuurd. We doen dit voor de organisatoren, dus draagvlak is heel belangrijk. De reacties waren overwegend positief en alle organisatoren hebben kunnen aangeven wat hun top 3 aan ideeën was.

Welke stappen worden er nog gezet?
Zoals al aangegeven gaan we nu de top 3 uitwerken in projectplannen. Deze plannen gaan we presenteren in de ALV van de Endurance Vereniging. Daarna gaan we ze verder uitwerken en in gang zetten.

Zouden jullie deelname aan een volgende projectgroep aanraden aan de leden?
Ja, het is leuk en goed om iets voor de sport te doen. En je leert er weer allerlei nieuwe mensen van kennen. Ook leer je weer van alles van elkaar, omdat zo’n projectgroep heel divers is.

Scroll naar boven