Algemene ledenvergadering 9 november 2019

Vergadering : Algemene ledenvergadering KNHS Endurancevereniging najaar 2019
Datum : Zaterdag 9 november, 15.00 – 17.30 uur – lezing en financieel vragenuur vooraf
Locatie : KNHS, De Beek 125, Ermelo, zaal Foyer
Bestuursleden: Nienke Klomp (uitgaand), Marjolein de Wit (uitgaand), Kicky van Loon, Catherine van Ravenstein, Chris Berkers

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering:
13.30 – 14.00 uur Financieel vragenuur
14.00 – 15.00 uur Lezing “mentale aspecten in het behalen van sportprestaties” Hinke van der Werf (deelneemster Mongol Derby 2017 en winnaar Vet’s Choice Award)

1. Opening en mededelingen

2. Doornemen notulen en akkoord  voorjaarsALV

3. Update contributies 2016-2018 (vragenuur vooraf)

4. Begroting korte presentatie (vragenuur vooraf)

5. Benoemeningen

Pauze (10 min.)

6. Presentaties

• Terugblik wedstrijdseizoen
• Wedstrijdkalender 2020
• Ledenadministratie
• Presentatie projectgroep wedstrijden organiseren
• Presentatie jeugdcommissie
• Presentatie sportforum
•  Presentatie Her&DER

7. Erkenningen 2019 en afscheid bestuur Marjolein en Nienke

8. Rondvraag

9. Sluiting 17.20

 

Let op: alle ingekomen stukken en punten voor de rondvraag moeten op 2 november 2019 binnen zijn bij voorzitter@endurancevereniging.nl
In het Documentenarchief vind je de agenda in PDF en de begroting voor 2020. Het wachtwoord staat in de nieuwsbrief van oktober of is op te vragen via communicatie@endurancevereniging.nl

 

Scroll naar boven