Kampioenschapsreglement Endurance voor de wedstrijd op 28-10-2023!

Op zaterdag 28 oktober vindt het endurance kampioenschap plaats. Tijdens de endurance wedstrijd De Stippelberg worden in de klasse 1, 2 en 3 het kampioenschap verreden. Hieronder staat het regelement waarin staat wanneer je gekwalificeerd bent.

Het reglement:

Het KNHS-Kampioenschap Endurance kan verreden worden door combinaties, welke aan onderstaande voorwaarden hebben voldaan. Er geldt een vrije inschrijving, mits voldaan aan de voorwaarden. Het Kampioenschap wordt verreden over de volgende afstanden:
- Klasse I 30-35 km
- Klasse II 65-70 km
- Klasse III 100 km

Algemeen
• De voorwaarden in dit reglement zijn aanvullingen op, dan wel afwijkingen van, de reglementaire wedstrijdbepalingen.
• In alle gevallen waarin dit reglement en het Wedstrijdreglement Endurance niet voorziet, dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.
• In de klasse II en IIl wordt een Best Condition prijs uitgereikt.
• Er geldt een maximum aantal inschrijvingen van 60 combinaties voor het KNHS Endurance Kampioenschap.

Voorwaarden deelname geldend voor alle klassen
1. Er geldt een vrije inschrijving voor de KNHS-kampioenschappen Endurance voor combinaties die in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 op de door KNHS goedgekeurde nationale endurancewedstrijden in Nederland aan de voorwaarden hebben voldaan.
2. Een deelnemer mag met maximaal één paard deelnemen aan het Kampioenschap.
3. Een paard mag op het kampioenschap 1 klasse lager worden uitgebracht dan de hoogste klasse waarin het betreffende paard geklasseerd is.
4. Een combinatie mag tijdens een KNHS-kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 uitgekomen is. Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op het KNHS-kampioenschap.
5. Een combinatie, welke tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 is gestart op CEI-wedstrijden, mag niet deelnemen aan het KNHS kampioenschap.
6. De inschrijving van combinaties moet uiterlijk 1 oktober door de wedstrijdorganisatie ontvangen zijn. Er moet uiterlijk 1 oktober 2023 voldaan zijn aan de voorwaarden.
7. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan startplaatsen, dan wordt er gekeken naar het resultaat van de wedstrijden waarbij ten eerste de hoogst geplaatste combinaties voorrang hebben. Wanneer meerdere combinaties op dezelfde plaats zijn geëindigd wordt gekeken naar het aantal goed uitgereden wedstrijden. De combinatie met de meeste goed uitgereden wedstrijden krijgt voorrang.

Voorwaarden voor deelname per klasse
De combinatie moet in de periode van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2023 op door de KNHS goedgekeurde nationale endurancewedstrijden in Nederland aan de volgende eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de KNHS-kampioenschappen Endurance:

Klasse en voorwaarden

  • klasse I: 2x een klasse I waarvan minimaal 1x een afstand tussen 30-<40 km (lange klasse l)
  • klasse II: 2x een klasse ll waarvan minimaal 1x een eendaagse* afstand tussen 60- <80 km (lange klasse ll) met een gemiddelde snelheid van minimaal 13 km/uur
  • klasse III: 2x een klasse lll waarvan minimaal 1x een eendaagse* afstand tussen 80- <120 km (klasse lll) met een gemiddelde snelheid van minimaal 13 km/uur

* de andere wedstrijd mag zowel een lagere snelheid hebben als een meerdaagse afstand zijn in die klasse.

Scroll naar boven