Algemene Ledenvergadering 26 november 2017

Locatie: ONS Restaurant, Evert Spoorwaterstraat 41, Breda
Zaal open: 13.00 uur
Aanvang vergadering: 13.30 uur

AGENDA:

1. Opening
2. Afmeldingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2017
4. Jaarverslag bestuur

  • Terugblik wedstrijdseizoen
  •  Wedstrijdkalender 2018
  •  Website / MijnEndurance

5. Commissies en KNHS aangelegenheden

  • Jeugdcommissie / perspectievenplan
  • Tijdwaarnemingscommissie
  • Sportforum Endurance (incl. verkiezing nieuw lid – kandidaten: Jorie Duizendstra en Yvonne Marskamp)
  • Ledenraad
  • Hippiade

6. Begroting en contributie 2018
7. Bestuurssamenstelling
Aftredend: Ilona van Roekel (penningmeester), zij stelt zichzelf herkiesbaar
Aftredend: Mariette Bakker (voorzitter), zij stelt zichzelf niet herkiesbaar
8. Rondvraag
9. Sluiting

De agenda is ook te vinden op de ledenhoek van MijnEndurance.

Noteer de volgende datum alvast in je agenda: zaterdag 20 januari 2018!

Wij organiseren dan onze nieuwjaarsbijeenkomst met een lezing over electrolyten door Tonkie Collée, de huldiging van de verenigingskampioenen, presentaties van diverse initiatieven voor het nieuwe seizoen en nog veel meer! Meer informatie volgt!

Scroll naar boven