Statutenwijziging 2021

De statuten zijn 30 april 2021 tijdens de online Algemene ledenvergadering (ALV) goedgekeurd. Tijdens de ALV hebben we de nut en noodzaak van de statutenwijziging en de grootste aanpassingen doorgenomen en toegelicht. Er zijn een aantal amendementen aangenomen. Voor meer informatie zie de notulen van 30 april 2021 in het documentenarchief.

De statuten treden pas daadwerkelijk in werking wanneer deze door de notaris zijn gepasseerd en een akte wordt opgemaakt. De statuten zijn 9 december 2021 bij de notaris gepasseerd en daarvan is akte gemaakt. Er ligt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten bij het kantoor van het Handelsregister. Hierbij zijn de voorwaarden van de statutenwijziging voldaan en gelden vanaf 9 december de nieuwe statuten.

Hier is de link naar de nieuwe statuten opgenomen: Statuten KNHS Endurancevereniging – 9 december 2021

De statuten zijn ook ten alle tijden te vinden in het documentenarchief.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de KNHS Endurancevereniging

Scroll naar boven