Voorjaars- en najaars-ALV

In het voorjaar hebben we geen voorjaars-ALV gehouden in verband met de corona maatregelen. Wel zijn er toen de jaarrekening en balans op de website geplaatst in het Documentenarchief. Volgens de statuten is het noodzakelijk om minstens twee ALV momenten te houden. Dit mochten wij vier maanden uitstellen. Graag houden we 14 oktober om 20:00 een online voorjaars-ALV, waarin we de jaarrekening, balans en verslag kascommissie bespreken.

De agendapunten zullen zijn: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen najaar 2019
  3. Jaarverslag 2019
  4. Financieel verslag
  5. Kascommisssie
  6. Balans
  7. Rondvraag

De volledige agenda staat op de website ook in het documentenarchief. We zullen dit via Zoom houden, meer informatie volgt. De najaars-ALV zullen we ook online houden op 22 november om 14:00. We willen dan drie nieuwe bestuurskandidaten voorstellen: Suzanne de Vos-van Rossum, Marie Danielsson en Marijn van der Velden.

Scroll naar boven