VoorjaarsALV 2024 in Udenhout

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering op vrijdag 7 juni om 19.30 uur met een inloop vanaf 19.15 uur.
Locatie: RSV St. Lambertus, Sportlaan 15c, 5071 CB, Udenhout
Ben je erbij, stuur een email naar info@endurancevereniging.nl

De documenten voor de ALV zijn terug te vinden in de beveiligde omgeving van onze website: Documentenarchief – KNHS Endurancevereniging Het wachtwoord staat in de laatste nieuwsbrief.
Hieronder is de agenda toegevoegd.

Hopelijk tot 7 juni!

Het KNHS Enduranceverenigingsbestuur

Vergadering : Algemene ledenvergadering KNHS Endurancevereniging voorjaar 2024
Datum : Vrijdag 7 juni, 19:30 – 20:30 (Inloop 19:15)
Locatie : RSV St. Lambertus adres Sportlaan 15c, 5071 CB Udenhout
Bestuursleden : Catherine van Ravenstein, Monique Moor, Marie Danielson, Marijn van der Velde, Sandra Bruggink-Amptmeijer, Jacky Vernimmen

Agenda voorjaarsALV KNHS Endurancevereniging

 1. Opening en mededelingen                                         19.30
 2. Doornemen notulen najaarsALV en akkoord          19.40
 3. Financieel jaarverslag                                                  19.45
  • Kascommissie
  • Winst- en verliesrekening
  • Besluit: goedkeuring jaarverslag
 1. Voordracht nieuwe voorzitter Jacky Vernimmen     20.05
 2. Rondvraag                                                                      20.15
 3. Sluiting                                                                            20:30

 

Scroll naar boven