Agenda NajaarsALV 2021

Hierbij publiceren we de agenda voor de najaarsALV:

We zijn voornemens om dit op een centrale locatie in Nederland te houden, maar het valt niet mee om de afgelopen maanden iets te vinden. Ook wordt binnenkort een nieuwe persconferentie verwacht met mogelijk aanvullende maatregelen. We houden daarom de optie open om de ALV toch online te houden, al heeft dit niet onze voorkeur.

1. Opening en mededelingen                                                              14:00

2. Doornemen notulen voorjaarsALV en akkoord                         14:20

3. Besluit: Begroting 2022                                                                  14:30

4. Voorstel reglement wedstrijdorganisaties (besluit in 2022)   14:50

5. Presentaties                                                                                        15:10

  • Update bestuur
  • Terugblik wedstrijdseizoen 2021
  • Ledenaantallen 2021
  • Doelstellingen en plannen 2022
  • Wedstrijdkalender 2022
  • Bondscoach Jarmila Lakeman
  • Tijdsregistratiesysteem en Club van 100
  • Sportforum

6. Erkenningen 2021                                                                           16:00

7. Rondvraag                                                                                         16:10

8. Sluiting                                                                                               16:30

Documenten:

Deze kun je vinden op in ons Documentenarchief

Scroll naar boven