Agenda najaarsALV 2023

Agenda najaarsALV 2023


Vergadering : Algemene ledenvergadering KNHS Endurancevereniging najaar 2023
Datum : Zondag 26 november, 14:30-17:00 (Inloop 12:30 13:00-14:30 Presentatie Corine Poldervaart “De natuur en een gezond (sport)paard”)
Locatie : De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren
Bestuursleden : Catherine van Ravenstein, Monique Moor, Marie Danielson, Marijn van der Velde, Sandra Bruggink-Amptmeijer, Jacky Vernimmen

1. Opening en mededelingen                                                 14.30

2. Doornemen notulen voorjaarsALV en akkoord           14.40

3. Besluit: Begroting presentatie                                         14.45

4. Besluit: reglement wedstrijdorganisaties                      15.05

5. Verkiezing Sportforumleden en Penningmeester        15.30

6. Presentaties                                                                         15.40

• Terugblik wedstrijdseizoen 2023
• Ledenaantallen 2023
• Doelstellingen en plannen 2024
• Wedstrijdkalender 2024
• Bondscoach Jarmila Lakeman
• Sportforum en reglementswijzigingen
• Endurance database en Equipe update

7. Erkenningen 2023                                                            16.40

8. Rondvraag                                                                          16.50

9. Sluiting                                                                                17.00

PDF agenda: 20231126 Agenda ALV najaar

Scroll naar boven