De KNHS Endurancevereniging zoekt nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV op 26 november 2017 is geconstateerd dat het bestuur van de KNHS Endurancevereniging behoefte heeft aan versterking. Het huidige bestuur van 4 leden moet worden uitgebreid naar een bestuur met 7 leden. Hierdoor kunnen alle taken goed en tijdig uitgevoerd worden en is er tijd om vernieuwingen te onderzoeken en/of in gang te zetten, eventueel met hulp van (tijdelijke) commissies.

Tijdens diezelfde ALV is daarom besloten dat er een (tijdelijke) vacaturecommissie wordt ingesteld die het bestuur helpt met het vinden van kandidaten. De commissie bestaat uit Inge Tiggelman, Marjolijn de Rooy, Marly van Ditzhuyzen en Frans Baten. De vacaturecommissie is inmiddels binnen verschillende netwerken op zoek naar bestuurskandidaten.

Het bestuur en de vacaturecommissie hebben gezamenlijk een overzicht opgesteld van de rolverdeling met bijbehorende taken binnen het bestuur. Dit overzicht is een samenvoeging van bestaande en gewenste taken. Wijzigingen hierop kunnen in overleg met de gekozen bestuursleden plaatsvinden.

Heb je interesse in een bestuursfunctie, of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met de vacaturecommissie via Marjolijn de Rooy (06-53185531 of marjolijn.derooy@gmail.com ) of Frans Baten (06-53398263 of batenfrans@gmail.com). Natuurlijk kun je ook één van de commissieleden persoonlijk aanspreken. De commissie hoort graag uiterlijk op 24 maart 2018 naar welke functie(s) je belangstelling uitgaat.

Alle kandidaten stellen zich tijdens de ALV in april voor aan de leden. Deze ALV vindt plaats op vrijdagavond 20 april op het KNHS-centrum in Ermelo.

Rolverdeling met taken in bestuur Endurancevereniging op basis van 7 bestuursleden:

1. Voorzitter (tijdelijk Nienke Klomp – zeer wenselijk dat deze functie per 20-4-2018 opgevuld wordt)
De voorzitter is verantwoordelijk voor het algehele functioneren van het bestuur. Een voorzitter neemt initiatief voor het uitzetten van het verenigingsbeleid. Daarnaast zit de voorzitter vergaderingen (ALV, bestuur, enzovoort) voor en heeft de voorzitter zitting in ledenraad KNHS namens de KEV. De voorzitter onderhoudt het contact met de KNHS (eerste aanspreekpunt). Samen met de portefeuillehouder wedstrijdzaken wordt het contact met de veterinairen, de Solleysel (studentenvereniging) en wedstrijdorganisaties onderhouden. Tevens is de voorzitter de vertegenwoordiger van de vereniging extern.

2. Penningmeester (Ilona van Roekel – vervanger gezocht uiterlijk m.i.v. ALV nov. 2018)
De penningmeester is verantwoordelijk voor de algehele financiële administratie/boekhouding, het opstellen van de begroting en de jaarcijfers. De penningmeester draagt zorg voor de facturering en het innen van de ledencontributie. Daarnaast behoort het doorrekenen van financiële vraagstukken die er in de loop van het jaar ontstaan tot het takenpakket. De penningmeester kan ondersteund worden door commissies of externe hulp op verzoek.

3. Secretaris (Marjolein de Wit – positie niet vacant)
De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de vergaderagenda’s (in elk geval van de ALV en bestuursvergaderingen), het bijhouden van de actiepuntenlijsten, het schrijven van notulen em het voeren van de ledenadministratie en algemene verenigingscorrespondentie. Andere taken van de secretaris zijn het verwerken van ledenmutaties en het coördineren van enquêtes, het beantwoorden van vragen van leden rondom lidmaatschap en wedstrijden, het verzorgen van vergader-uitnodigingen/datumprikker en de vrijwilligers-coördinatie.

4. Bestuurslid algemeen: portefeuillehouder wedstrijdzaken (Nienke Klomp – positie niet vacant)
De portefeuillehouder wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor IT-gerelateerde zaken zoals de verenigingskampioenschappen, het beheren van het uitslagenarchief en de kilometervreterawards. Samen met de voorzitter wordt het contact met de veterinairen, de Solleysel (studentenvereniging) en de wedstrijdorganisaties onderhouden. Namens het bestuur neemt de portefeuillehouder wedstrijdzaken zitting in het Sportforum Endurance. Dit bestuurslid is tevens het aanspreekpunt voor de computermedewerkers. Materiaalbeheer/aanhanger kan eventueel ook onder de portefeuillehouder wedstrijdzaken vallen.

5. Bestuurslid algemeen: portefeuillehouder promotie en sponsoring (zeer wenselijk dat deze functie per 20-4-2018 opgevuld wordt)
De portefeuillehouder promotie en sponsoring is verantwoordelijk voor de werving van sponsorbijdragen. Hierbij hoort ook het aansturen van een evt. sponsorcommissie en uitvoering geven aan de gemaakte sponsorafspraken. Daarbij hoort ook het handhaven van het sponsorbeleid van de vereniging (aan bijv. cups of kaders). Een andere taak is het opstellen van een promotieplan voor de vereniging, voor de werving van leden en promotie van de Endurancesport in diverse media. Hierbij hoort ook het verzorgen van materialen die noodzakelijk zijn voor beurzen/andere evenementen waar de KEV wordt uitgenodigd/aansturing van vrijwilligers aldaar, eventueel in samenwerking met de portefeuillehouder communicatie.

6. Bestuurslid algemeen: portefeuillehouder opleidingen
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, waardoor overdracht van kennis aan leden plaatsvindt en zich blijft ontwikkelen. Opleidingsmogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt voor elk soort ruiter, van klasse 0 tot kilometervreter of (sub)topper. De portefeuillehouder opleiding is het aanspreekpunt voor begeleiders van jeugdruiters en voor (Jeugd)kaders.

7. Bestuurslid algemeen: portefeuillehouder communicatie (Björn Lansman, vacant in overleg)
De portefeuillehouder zorgt voor de communicatie met de leden/achterban. Daarnaast is de portefeuillehouder communicatie verantwoordelijk voor functionaliteit en inhoud van de nieuwsbrief, Facebook, de website en Her&DER. Dit bestuurslid coördineert het overleg met en zorgt voor de aansturing van de betrokken commissies (Her & DER/website). Het verzorgen van materialen die noodzakelijk zijn voor beurzen/andere evenementen waar de KEV wordt uitgenodigd/aansturing van vrijwilligers aldaar gebeurt in samenwerking met de portefeuillehouder promotie en sponsoring.

Tot slot: algemene vereisten voor alle bestuursleden
Door uitbreiding van het bestuur naar 7 leden zullen alle functies gemiddeld zo’n 6-8 uur per week in beslag nemen. Houd er er rekening mee dat elk takenpakket z’n eigen piekmomenten kent. Na april 2018 wordt er eerst gezamenlijk gewerkt aan het inkorten van de bestaande actiepuntenlijst, daarna is er voldoende ruimte voor nieuwe actiepunten . Er wordt van je verwacht dat je met regelmaat bij de bestuursvergaderingen aanwezig bent en op de Algemene Ledenvergaderingen altijd aanwezig bent.

Bestuursvergaderingen vinden fysiek iedere 6 tot 8 weken plaats. Tussendoor is er contact via Skype (iedere 3 tot 4 weken), via e-mail en Whatsapp. Het streven is dat er korte lijnen zijn onderling, zodat men snel kan schakelen. Teamspeler zijn is als nieuw bestuurslid een must. Onderzocht wordt of middels documenten delen nog sneller gewerkt kan worden.

Het dagelijks bestuur (in elk geval bestaande uit de voorzitter en de secretaris – aangevuld met de penningmeester en portefeuillehouder wedstrijdzaken, afhankelijk van de expertise) kan frequenter contact hebben als het gehele bestuur dat wenselijk acht.

Scroll naar boven