Facturen voor contributie 2014-2018

Beste leden,

Met ingang van mei zijn wij begonnen met het opnieuw sturen van herinneringen voor niet betaalde facturen over de periode van 2014-2018.

De afgelopen jaren hadden we een complex lidmaatschapssysteem, met 16 verschillende varianten. Het gevolg voor de penningmeester waren vele handmatige acties om het juiste contributiebedrag te bepalen, waardoor facturen vaak later in het jaar verstuurd werden. Hierdoor ontstond verwarring over het jaar waarvoor de factuur gold. Daarom hebben de leden tijdens de najaars ALV van 2018 ingestemd met een eenvoudiger contributiestructuur. Het probleem is hiermee alleen niet direct opgelost.

Als gevolg van de jarenlange complexe contributiestructuur en het geringe aantal automatische incasso’s is er een tekort in de kas door niet betaalde contributies over de periode 2014-2018. De penningmeester heeft in die periode wél naar alle leden een factuur gestuurd, maar níet systematisch herinneringen gestuurd als er niet betaald werd. Reden daarvoor is de opstapelende hoeveelheid werk door een chronisch onderbezet bestuur.

Omdat wij graag de administratie van de vereniging op orde willen brengen zijn wij met ingang van mei begonnen met het sturen van herinneringen voor niet betaalde facturen over de periode van 2014-2018. Hierdoor kan de nieuwe penningmeester ook met een schone lei beginnen aan zijn of haar taken.

Wij verwachten van onze leden de medewerking deze facturen te betalen. Help ons ook door alsnog een SEPA formulier in te vullen en ondertekenen en retour te zenden of in te scannen en te mailen naar penningmeester@endurancevereniging.nl via dit formulier SEPA Formulier KNHS Endurancevereniging – V2019.1

Hartelijk dank voor jullie medewerking en begrip.

Het bestuur van de KNHS Endurancevereniging

Scroll naar boven