Kandidaat Sportforum – Melanie van Kampen de Jong

Tijdens de ALV op 17 mei stellen twee leden zich verkiesbaar voor het Sportforum. Hierbij presenteren we de tweede kandidaat Melanie van Kampen de Jong.

"Mijn naam is Melanie de Jong. Sinds 2013 rijd ik met Stunner in de Endurance. De afgelopen jaren was ik niet alleen actief als ruiter binnen de endurancesport, maar heb ik ook diverse bijdrages geleverd aan de Her&DER. Ik schrijf met name verdiepende artikelen in algemene zin en over het trainen van een endurancepaard (visie op trainen).
Daarnaast heb ik diverse andere vrijwilligerstaken gehad op wedstrijd. Ik doe dit ongeveer 3 á 4 keer per jaar. Ik vind dit niet alleen leuk maar ook belangrijk, doordat je ‘in het veld’ bent hoor je van alles en heb je een goed idee wat mensen bezighoudt.
Ook organiseer ik sinds 2016 de Koudbloed Endurance Competitie. Ik heb dit opgericht omdat ik merkte dat mensen vaak het idee hebben alleen endurance te kunnen rijden met een arabier. En dat vind ik jammer. Je kunt ook heel leuk mee rijden met een koudbloedtype. Om hier wat meer de aandacht op te vestigen, mensen te enthousiasmeren voor de sport en het leuk en laagdrempelig te houden heb ik de Koudbloed-Endurance-Competitie opgericht.
Sinds april dit jaar heb ik Cool Runnings Endurance Educatie opgericht. Dit is gericht op het begeleiden van mensen met (koudbloed) type paarden die endurance willen gaan rijden of al rijden; het begeleiden van trainingsritten en organiseren van 2 zomerkampen. Ik hoop onze sport meer (positieve) bekendheid te geven en mensen te enthousiasmeren.
Hoewel endurance een wedstrijdsport is waarbij ik zeker van mening ben dat er een wedstrijdelement in hoort te zitten, vind ik het wel belangrijk dat de basissport voor alle typen paarden toegankelijk blijft. Ik denk dat de toekomst van de vereniging (qua ledengroei) vooral ligt in de klasse 0-1 en 2. En in die klasses zie je allerlei verschillende rassen.

Binnen het sportforum zou ik graag taken omtrent educatie vervullen en aandacht besteden aan topics als kilometervreters / decade-teams enz. Ik denk dat het van belang is deze zaken positief te bekrachtigen! Daarnaast zou ik in het sportforum graag de stem van de basissporter vertegenwoordigen en de toegankelijkheid van de sport voor ruiters met elk type paard willen nastreven."

Over het Sportforum:

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau.

Scroll naar boven