Nieuwe regels impuls en klasse 1

Bij de finish van de impuls en klasse I wordt de hartslagfrequentie van de paarden direct geteld, waarbij de hartslagfrequentie 60 of lager moet zijn. Wanneer de hartslagfrequentie op de finish hoger is dan 60 slagen per minuut moet de ruiter het paard binnen 10 minuten (eenmalig) opnieuw aanbieden. Wanneer de hartslagfrequentie dan nog steeds hoger dan 60 is volgt uitsluiting. Er is een flyer gemaakt om duidelijk te laten zien hoe de finish in deze klassen wordt ingericht.
Opmaken van het klassement in de impuls en klasse I
De combinatie die zijn paard op de finish gelijk kan aanbieden en waarvan de snelheid het dichtst bij de gemiddelde snelheid van 12km/ uur in de impulsrubriek en 13km/uur in de klasse I ligt, is de winnaar van de betreffende rubriek.
Combinaties waarbij het paard bij de finish een hartslagfrequentie van 60 of lager heeft eindigen in het klassement boven combinaties waarbij de hartslagfrequentie pas bij de tweede keer tellen 60 of lager is. Ongeacht de gereden snelheid. Vervolgens wordt gekeken naar de gereden snelheid:
Impuls:
de combinatie die het dichtst bij de 12 km/uur gereden heeft, wordt als eerste geplaatst. De gemiddelde snelheid moet tussen de 8 en 12 km/uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de gemiddelde snelheid lager dan 8 of hoger dan12 km/uur is.
Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 12 km/uur ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 per minuut of lager hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.
Klasse I:
De gemiddelde snelheid van de rit moet tussen de 9 en 14 km/ uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de snelheid lager dan 9 km/uur of hoger dan 14 km/uur gemiddeld is.
Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 13 km/uur ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van 60 per minuut of lager hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

Scroll naar boven